Priester

Naam: Priester
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Priester mag op een moment naar keuze de spelleiding een privébericht sturen dat hij zijn wijwater op een speler wil gooien. Is deze speler een onboard weerwolf? Dan sterft de speler. Is de speler goed? Dan gebeurt er niets.
Bijzonderheden: De actie van de Priester wordt altijd bekend gemaakt in de krant. Er staat dan dat er iemand nat is gegooid en of die speler is gestorven. De Priester blijft wel anoniem.

Variant:
– De Priester doodt ook andere rollen dan alleen onboard wolven (bijvoorbeeld welpen of neutrale rollen).

Sekteleider

Naam: Sekteleider
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: Vóór elke lunch stuurt de Sekteleider een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler die hij wil bekeren tot zijn sekte. De Sekteleider wint in zijn eentje het spel wanneer alle nog in leven zijnde spelers tot de sekte behoren.
Bijzonderheden: Wanneer iemand bekeerd wordt tot de sekte, krijgt de betreffende speler daar bericht van. De sekteleden weten niet wie de sekteleider is. Ook kennen de sekteleden elkaar niet. Wanneer de Sekteleider sterft, verlaat iedereen automatisch de sekte. Wanneer iemand bekeert wordt tot de sekte, behoudt die speler gewoon zijn eigen alliantie en rolkrachten.

Variant:
– De sekteleden winnen mee.
– De Sekteleider deelt een board met de sekteleden en ze winnen als team. Wanneer de Sekteleider sterft, blijven de andere sekteleden nog onderdeel van de groep, en kunnen alleen winnen door als enige over te blijven.
– Wanneer iemand bekeert wordt tot sektelid, verliest deze zijn oorspronkelijke alliantie en rolkracht. Vanaf nu is deze speler een neutraal sektelid.

Rechter

Naam: Rechter
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Rechter mag éénmalig zijn veto uitspreken over de lynchuitslag. Dit doet hij vóór de betreffende lynch een privébericht naar de spelleiding te sturen. In plaats van dat de speler met de meeste stemmen wordt gelyncht, wordt de speler waar de rechter op stemt gelyncht.
Bijzonderheden: Er wordt niet in de krant gemaakt hoe het komt dat de speler met de meeste stemmen gespaard is gebleven. De Rechter blijft (in een bepaalde mate) anoniem.

Variant:
– Er wordt wel bekendgemaakt dat er een veto is uitgesproken, maar niet door wie.

Slapende Wolf

Naam: Slapende Wolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Slapende Wolf is een weerwolf mét boardtoegang, maar mag niks op het wolvenboard plaatsen en niet de lunch insturen doordat hij slaapt. De eerste speler die een actie uitvoert op de Slapende Wolf, zal sterven en de Slapende Wolf wakker maken. Vanaf dat moment mag de Slapende Wolf gewoon praten op het wolvenboard en de lunch insturen.
Bijzonderheden: De actie die als eerst op de Slapende Wolf wordt uitgevoerd, mislukt ook (een beul dood de Slapende Wolf dus niet). De Slapende Wolf wordt niet wakker van eventuele lynchstemmen en kan wel gewoon gelyncht worden.

Varianten:
– Het wakker maken van de Slapende Wolf is niet dodelijk.
– De eerste actie op de Slapende Wolf gaat gewoon door (zo kan je de Slapende Wolf beulen, en er zelf aan sterven).

Spiegelaar

Naam: Spiegelaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Spiegelaar stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de persoon die hij wil spiegelen. De persoon die gespiegeld is, voert zijn actie, zonder het te weten, op zichzelf uit. Zo luncht een wolf zichzelf, ziet een ziener zijn eigen alliantie en beschermt een beschermer zichzelf.
Bijzonderheden: De Spiegelaar mag niet zijn eigen naam insturen. Als hij geen naam instuurt, dan bepaalt random.org.

Variant:
– De Spiegelaar stuurt de naam in van een speler naar keuze. Alle acties die op deze persoon worden uitgevoerd, kaatsen terug naar de uitvoerders zelf. De gespiegelde persoon voert dan zelf dus wel gewoon zijn actie uit op iemand anders.

Vervloekte

Naam: Vervloekte
Alliantie: Goed (> Slecht)
Rolomschrijving: De Vervloekte is een gewone krachtloze burger. Echter, wanneer de Vervloekte geluncht wordt, zal hij/zij niet sterven, maar geconverteerd worden tot gewone weerwolf.
Bijzonderheden: De Vervloekte kan gewoon geconverteerd worden. In de krant komt enkel te staan dat de lunch niet is doorgegaan. Zolang de Vervloekte niet geluncht/geconverteerd is, kan hij/zij alleen mee winnen met goed.

Welp

Naam: Welp
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Welp is een slechte speler zonder boardtoegang. De Welp groeit na nacht drie op tot een normale weerwolf, en sterft altijd als Welp. Tot die tijd mag de Welp proberen een welpenmoord te plegen; dit doet hij door naar de spelleiding een privébericht sturen met daarin de naam en een rol van een speler. Heeft die speler echt die rol? Dan zal die speler sterven en groeit de Welp direct op. Matcht de speler niet met die rol? Dan sterft de Welp zelf.
Bijzonderheden: De Welp moet zo precies mogelijk zijn, ‘Weerwolf’ is niet hetzelfde als ‘Verhullende Weerwolf’.

Varianten:
– De Welp sterft niet na een mislukte poging.
– In themaspellen is het ook toegestaan om speler + karakter/personage in te sturen.
– De Welp groeit niet automatisch op na een geslaagde welpenmoord.
– Een groot deel van de weerwolven kunnen worden gekoppeld aan de Welp, zo ontstaan er meerdere varianten op de Welp:
— Conversiewelp: wanneer de combinatie speler + rol/personage klopt, dan wordt die speler geconverteerd tot een normale weerwolf, in plaats van gedood.
— Ketterwelp: kan een welpenmoord plegen en heeft een ketterdrankje nadat hij is opgegroeid.
— Verhullende Welp: kan een welpenmoord plegen en een lunch verhullen nadat hij is opgegroeid.

Yakuzawolf

Naam: Yakuzawolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Yakuzawolf is een wolf met boardtoegang. Hij mag op een moment naar keuze zijn eigen leven offeren om een speler naar keuze te converteren tot normale weerwolf.
Bijzonderheden: Als de Yakuzawolf vlak voor de lynch zelfmoord pleegt en hij blijkt het lynchslachtoffer te zijn geworden, dan sterft niet de speler met de op één na meeste stemmen. Als de Yakuzawolf niet de meeste stemmen had gehad, dan gaat de lynch wel gewoon door.

Zandmannetje

Naam: Zandmannetje
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: Het Zandmannetje stuurt vóór lunch één een naam van een medespeler via een privébericht naar de spelleiding. Is dit een Weerwolf mét boardtoegang, dan groeit het Zandmannetje op tot normale weerwolf. Is het een speler zonder boardtoegang, dan blijft het Zandmannetje een slechte burger zonder bijzondere krachten.
Bijzonderheden: