Sultanamonster

Naam: Sultanamonster
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: Het Sultanamonster mag éénmalig in het spel de lunch vervroegd uitvoeren. Dit doet hij door naar de spelleiding te sturen dat ze een speler willen brunchen. De brunch wordt dan zo snel mogelijk geplaatst. De eerstvolgende lunch gaat dan echter niet door.
Bijzonderheden: In de krant wordt niet vermeld dat het om een brunch gaat.

Verhullende weerwolf

Naam: Verhullende Weerwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Verhullende Weerwolf mag één keer in het spel aan de spelleiding doorgeven dat hij de rol van het eerstvolgende slachtoffer wil verhullen. In de krant staat dan alleen welke speler er is gestorven.
Bijzonderheden: De Verhullende Weerwolf krijgt via een privébericht te horen wat de rol en alliantie van de verhulde speler was. Zowel de lynch als de lunch kunnen worden verhuld.

Vrouw Holle

Naam: Vrouw Holle
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Vrouw Holle stuurt voor elke lunch de naam van een medespeler in een privébericht naar de spelleiding. Vrouw Holle krijgt na de lunch te horen of die speler ‘goed’ of ‘niet goed’ is. Eenmalig in het spel mag Vrouw Holle op een moment naar keuze een privébericht sturen naar de spelleiding met daarin de namen van twee spelers; ze mag er eentje besmeuren met pek (dit betekent dat deze speler niet wordt vertrouwd door Vrouw Holle) en de ander met veren (deze speler wordt wel vertrouwd door Vrouw Holle). De spelleiding plaatst in de krant wie er is besmeerd met pek en veren.
Bijzonderheden: Vrouw Holle moet twee spelers tegelijk besmeuren en mag er niet voor kiezen om eerst een speler met pek te besmeuren, en twee speldagen later met veren. Vrouw Holle mag haarzelf besmeuren met pek/veren.

Welp

Naam: Welp
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Welp is een slechte speler zonder boardtoegang. De Welp groeit na nacht drie op tot een normale weerwolf, en sterft altijd als Welp. Tot die tijd mag de Welp proberen een welpenmoord te plegen; dit doet hij door naar de spelleiding een privébericht sturen met daarin de naam en een rol van een speler. Heeft die speler echt die rol? Dan zal die speler sterven en groeit de Welp direct op. Matcht de speler niet met die rol? Dan sterft de Welp zelf.
Bijzonderheden: De Welp moet zo precies mogelijk zijn, ‘Weerwolf’ is niet hetzelfde als ‘Verhullende Weerwolf’.

Varianten:
– De Welp sterft niet na een mislukte poging.
– In themaspellen is het ook toegestaan om speler + karakter/personage in te sturen.
– De Welp groeit niet automatisch op na een geslaagde welpenmoord.
– Een groot deel van de weerwolven kunnen worden gekoppeld aan de Welp, zo ontstaan er meerdere varianten op de Welp:
— Conversiewelp: wanneer de combinatie speler + rol/personage klopt, dan wordt die speler geconverteerd tot een normale weerwolf, in plaats van gedood.
— Ketterwelp: kan een welpenmoord plegen en heeft een ketterdrankje nadat hij is opgegroeid.
— Verhullende Welp: kan een welpenmoord plegen en een lunch verhullen nadat hij is opgegroeid.

Wisselaar

Naam: Wisselaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Wisselaar stuurt vóór de lunch een privébericht naar de spelleiding met de naam van de speler met wie hij/zij wil wisselen. De Wisselaar krijgt dan de rol van de aangegeven speler, en de aangegeven speler wordt de nieuwe Wisselaar. De nieuwe Wisselaar weet niet wie de oorspronkelijke Wisselaar was.
Bijzonderheden: Het wisselen mislukt wanneer de aangegeven speler neutraal of slecht (met boardtoegang) is. Er kan ook niet worden gewisseld met Zielsverwanten, Siamese Tweelingen of beschermde spelers. Als een kracht al is gebruikt door een speler, wordt deze niet aangevuld.

Wolp

Naam: Wolp
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Wolp is een volwaardige wolf met boardtoegang, echter, hij mag nog welpenmoorden plegen. Dit doet hij door een privébericht naar de spelleiding te sturen met daarin de combinatie van een speler + rol. Klopt de combinatie, dan sterft de betreffende speler. Klopt de combinatie niet, dan sterft de Wolp zelf.
Bijzonderheden: De Wolp mag maar twee welpenmoorden plegen.

Variant:
– De Wolp mag meer/minder welpenmoorden plegen.
– De Wolp mag eens in de X (spel)dagen een welpenmoord plegen.
– De Wolp sterft niet bij een verkeerd ingestuurde combinatie.

Yakuzawolf

Naam: Yakuzawolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Yakuzawolf is een wolf met boardtoegang. Hij mag op een moment naar keuze zijn eigen leven offeren om een speler naar keuze te converteren tot normale weerwolf.
Bijzonderheden: Als de Yakuzawolf vlak voor de lynch zelfmoord pleegt en hij blijkt het lynchslachtoffer te zijn geworden, dan sterft niet de speler met de op één na meeste stemmen. Als de Yakuzawolf niet de meeste stemmen had gehad, dan gaat de lynch wel gewoon door.

Ziener

Naam: Ziener
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Ziener stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler die hij/zij wil bekijken. De spelleiding laat de Ziener na de lunch weten wat de alliantie van de betreffende speler is.
Bijzonderheden:

Varianten:
– De Ziener ziet de exacte rol van de opgevraagde speler.
– De Ziener mag zijn/haar kracht een maximaal aantal keer gebruiken.
– De Ziener mag zijn/haar kracht alleen (on)even lunches gebruiken.

Zienertweeling

Naam: Zienertweeling
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Zienertweeling bestaat uit twee spelers. Samen vervullen zij de taak van één volwaardige Ziener. Één van de twee bepaalt in welke speler er wordt bekeken tijdens de lunch, de ander ontvangt de alliantie. De Zienertweeling bepaalt zelf wie het visioen instuurt, de ander krijgt dan automatisch de alliantie te horen.
Bijzonderheden: Wanneer één van de twee spelers sterft, kunnen ze hun kracht niet meer gebruiken. De Zienertweeling mag elke lunch wisselen qua taak, maar dit hoeft niet. Ook kan de Zienertweeling niet geconverteerd worden.

Variant:
– De spelleiding bepaalt in de rolomschrijving wie van de Tweeling welke taak heeft (visioen opvragen of alliantie ontvangen). De Tweeling mag dan dus niet wisselen.
– De Zienertweeling bepaalt zelf aan het begin wie welke taak uitvoert, en mag daarna niet meer wisselen.