Grafdelver (en Lijk)

Naam: Grafdelver (en Lijk)
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Grafdelver mag eenmalig in het spel voor een lunch naar keuze een privébericht sturen naar de spelleiding met dat hij het slachtoffer van de komende lunch wil delven. De speler die die lunch geluncht wordt, speelt verder als Lijk (en krijgt hier bericht van). In de krant staat dat er niemand is gestorven. De Grafdelver en het Lijk kennen elkaar niet. Zodra alle wolven dood zijn óf de Grafdelver dood is, mag de Lijk tijdens de lunch moorden plegen.
Bijzonderheden: De Grafdelver en het Lijk winnen door samen over te blijven. Wanneer het Lijk de Grafdelver vermoordt, sterven ze allebei en kunnen dus niet meer winnen. Wanneer het Lijk sterft, sterft hij als Lijk. Zolang de Grafdelver geen Lijk heeft gemaakt, kan hij niet winnen. De Grafdelver wint met het Lijk mee, ook als hij al dood is. Indien de Grafdelver deel uitmaakt van een koppel, wint het koppel samen met het Lijk.

Grafrover

Naam: Grafrover
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Grafrover mag op een moment naar keuze een privébericht sturen naar de spelleiding met daarin de naam van de speler van wie hij het graf wil roven. De Grafrover neemt de rol en alliantie van die speler over. De Grafrover kiest de rol van een dode speler.
Bijzonderheden: Er wordt in de krant bekendgemaakt dat iemands graf is geroofd. Zolang de Grafrover geen rol heeft opgegraven, blijft hij neutraal en kan niet winnen.

Variant:
– De actie wordt niet bekendgemaakt.

Ooggetuige

Naam: Ooggetuige
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Ooggetuige stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler bij wie hij/zij wil waken. Als die speler vervolgens de lunch is geweest, krijgt de ooggetuige via de spelleiding te horen wie de wolf is die de bewaakte speler heeft geluncht.
Bijzonderheden: als de Ooggetuige waakt bij de geliefde van degene die geluncht is, ziet de Ooggetuige niet wie de lunchende wolf was. Als de Ooggetuige bij de Slet waakt, en er wordt een lunchpoging gedaan op de Slet (die niet thuis is), dan krijgt de Ooggetuige wél te horen welke wolf er langs is geweest.

Onschuldig meisje

Naam: Het Onschuldige Meisje
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Het Onschuldige Meisje mag elke speldag (lunch tot lunch) een privébericht sturen naar de spelleiding op een moment naar keuze. Het Onschuldige Meisje krijgt bij de eerstvolgende lunch het bericht te horen dat het dichtste voor het moment van opvragen op het wolvenboard is geplaatst.
Bijzonderheden:

Variant:
– De wolven weten dat er een Onschuldig Meisje is. Ze mogen dan onder elke post twee namen van spelers zetten. Al vraagt het Onschuldige Meisje een bericht op met haar naam erin, sterft ze direct. De wolven moeten elk bericht twee andere namen onder het bericht zetten.

Lijk

Naam: Lijk
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: Het lijk is aangemaakt door de Grafdelver. Hij was eerst lunch, maar werd gered en werd daarna dus Lijk. Hij krijgt bij het ontstaan een hint naar wie zijn Grafdelver is. Zodra de Grafdelver OF alle wolven dood zijn, kan het Lijk moorden gaan plegen. Het Lijk geeft elke nacht een slachtoffer door. Zodra het kan, worden zijn moorden uitgevoerd.
Het doel van het Lijk is om alleen over te blijven, of samen met de Grafdelver als die nog leeft.
Bijzonderheden: Het lijk kan niet dood door slechte acties zoals de lunch of een welpenmoord.

Variant:
– Het Lijk kan wel dood door de lunch of een welpenmoord

Leugenwolf

Naam: Leugenwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Leugenwolf mag twee keer in het spel ‘liegen’ tijdens de lynch. Dit houdt in dat er in de krant komt te staan dat de Leugenwolf op speler X heeft gestemd, terwijl hij in werkelijkheid op speler Y stemt. De Leugenwolf doet dit door een privébericht te sturen naar de spelleiding met daarin de échte stem en de leugenstem (deze laatste is zichtbaar in de krant)
Bijzonderheden: Bij het stemmentotaal kan er te zien zijn dat er met de stemmen is gesjoemeld, maar er wordt niet gemeld door wie.

Variant:
– De Leugenwolf mag zijn actie vaker/minder vaak gebruiken.

Mythomaan

Naam: Mythomaan
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Mythomaan stuurt vóór de eerste lunch een privébericht met daarin de naam van een speler naar de spelleiding. Is deze speler een weerwolf (ongeacht welke soort), dan wordt de Mythomaan een normale weerwolf. Is het een Ziener, dan wordt de Mythomaan ook een Ziener. Is het een andere rol, dan wordt de Mythomaan burger.
Bijzonderheden: Indien de Mythomaan géén naam doorgeeft, wordt het automatisch een burger. Offboard slechtjes als Welpen, Sjamaans, e.a. vallen onder ‘andere rollen’ en leiden er dus toe dat de Mythomaan burger wordt. De Mythomaan krijgt niet te horen wat de exacte rol is van de gekozen speler, enkel wat zijn nieuwe rol is.

Opdrachtgever

Naam: Opdrachtgever
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Voor elke lunch stuurt de Opdrachtgever de spelleiding een privébericht met daarin een opdracht voor een speler naar keuze. De opdracht moet ‘meetbaar’ zijn voor de spelleiding en ‘haalbaar’ voor de ontvanger van de opdracht. De opdracht mag te allen tijde worden gewijzigd/afgekeurd door de spelleiding, de Opdrachtgever krijgt hier bericht van. Als de opdracht slaagt, dan krijgt de speler een beloning. Mislukt de opdracht, dan gebeurt er niets.
Bijzonderheden: De Opdrachtgever mag geen opdrachten aan zichzelf geven. De Opdrachtgever mag niet tweemaal dezelfde persoon een opdracht geven. De Opdrachtgever mag niet tweemaal dezelfde opdracht geven.

Variant:
– Bij mislukking wordt de ontvanger van de opdracht gestraft.
– Bij slaging worden zowel de uitvoerder van de opdracht als de Opdrachtgever zelf beloond.
– De beloning kan van spel tot spel variëren.
– De Opdrachtgever als (offboard)slecht.

Sjamaan

Naam: Sjamaan
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Sjamaan is een slechte speler zonder boardtoegang. De Sjamaan kan elke lunch een speler opvragen door een privébericht te sturen naar de spelleiding. De Sjamaan krijgt dan de alliantie van de gekozen speler te horen.
Bijzonderheden:

Variant:
– De Sjamaanwolf: deze heeft dezelfde kracht als de Sjamaan, maar dan met boardtoegang en lunchrecht.
– De Sjamaan ziet rollen in plaats van allianties.

Oplettende Burger

Naam: Oplettende Burger
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Oplettende Burger is een gewone Burger die bij aanvang van het spel twee extra stembriefjes krijgt. Deze mag hij inzetten wanneer hij wil en op wie hij wil. Deze stembriefjes worden anoniem bekendgemaakt in de krant.
Bijzonderheden: In tegenstelling tot de Raaf, worden de stemmen van de Oplettende Burger niet in een apart krantenbericht geplaatst en dus pas bij de lynch bekendgemaakt.

Priester

Naam: Priester
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Priester mag op een moment naar keuze de spelleiding een privébericht sturen dat hij zijn wijwater op een speler wil gooien. Is deze speler een onboard weerwolf? Dan sterft de speler. Is de speler goed? Dan gebeurt er niets.
Bijzonderheden: De actie van de Priester wordt altijd bekend gemaakt in de krant. Er staat dan dat er iemand nat is gegooid en of die speler is gestorven. De Priester blijft wel anoniem.

Variant:
– De Priester doodt ook andere rollen dan alleen onboard wolven (bijvoorbeeld welpen of neutrale rollen).

Quizmaster

Naam: Quizmaster
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Quizmaster mag vóór elke lunchdeadline een vraag naar de spelleiding sturen. Dit moet een vraag zijn die de spelleiding kan beantwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of een getal. De vraag mag altijd worden afgekeurd door de spelleiding.
Bijzonderheden: De Quizmaster mag niet vragen naar de alliantie/rol van één specifieke speler. De Quizmaster mag een reservevraag insturen als hij bang is dat zijn vraag niet goed wordt gekeurd.

Variant:
– De spelleiding stuurt de Quizmaster een vraag die met ‘ja’ of ‘nee’ moet worden beantwoord door de Quizmaster. Heeft hij het goed? Dan krijgt hij een beloning. Heeft hij het fout? Dan gebeurt er niets.

Sekteleider

Naam: Sekteleider
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: Vóór elke lunch stuurt de Sekteleider een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler die hij wil bekeren tot zijn sekte. De Sekteleider wint in zijn eentje het spel wanneer alle nog in leven zijnde spelers tot de sekte behoren.
Bijzonderheden: Wanneer iemand bekeerd wordt tot de sekte, krijgt de betreffende speler daar bericht van. De sekteleden weten niet wie de sekteleider is. Ook kennen de sekteleden elkaar niet. Wanneer de Sekteleider sterft, verlaat iedereen automatisch de sekte. Wanneer iemand bekeert wordt tot de sekte, behoudt die speler gewoon zijn eigen alliantie en rolkrachten.

Variant:
– De sekteleden winnen mee.
– De Sekteleider deelt een board met de sekteleden en ze winnen als team. Wanneer de Sekteleider sterft, blijven de andere sekteleden nog onderdeel van de groep, en kunnen alleen winnen door als enige over te blijven.
– Wanneer iemand bekeert wordt tot sektelid, verliest deze zijn oorspronkelijke alliantie en rolkracht. Vanaf nu is deze speler een neutraal sektelid.

Raaf

Naam: Raaf
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Raaf mag mag vóór de lynch een bericht naar de spelleiding sturen met daarin twee extra (anonieme) lynchstemmen. Deze stemmen worden in een apart bericht gepubliceerd in de krant.
Bijzonderheden: De Raaf moet de lynchstemmen tijdig opsturen en mag tot uiterlijk één uur voor de de lynchdeadline worden ingestuurd. Zijn eigen stem mag afwijken van de raafstemmen.

Variant:
– De raafstemmen worden tegelijk met de lynch geplaatst. In dat geval komt er achter de persoon ‘+2’ te staan/
– De Raaf mag slechts één raafstem uitbrengen.
– De raafstemmen mogen op twee verschillende spelers worden uitgebracht.

Rechter

Naam: Rechter
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Rechter mag éénmalig zijn veto uitspreken over de lynchuitslag. Dit doet hij vóór de betreffende lynch een privébericht naar de spelleiding te sturen. In plaats van dat de speler met de meeste stemmen wordt gelyncht, wordt de speler waar de rechter op stemt gelyncht.
Bijzonderheden: Er wordt niet in de krant gemaakt hoe het komt dat de speler met de meeste stemmen gespaard is gebleven. De Rechter blijft (in een bepaalde mate) anoniem.

Variant:
– Er wordt wel bekendgemaakt dat er een veto is uitgesproken, maar niet door wie.

Slet

Naam: Slet
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Slet stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de persoon bij wie zij slaapt. Doordat de Slet niet thuis is, mislukt de lunch wanneer de wolven de naam van de Slet insturen als lunch. Sturen ze de naam in van de persoon bij wie de Slet slaapt, dan sterven zowel de Slet, als de persoon bij wie ze slaapt.
Bijzonderheden: De Slet mag niet twee keer achter elkaar bij dezelfde en thuis slapen mag. Stuurt ze geen naam in, dan bepaalt random.org.

Variant:
– De Slet nodigt iedere lunch iemand uit die bij haar slaapt.

Spiegelaar

Naam: Spiegelaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Spiegelaar stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de persoon die hij wil spiegelen. De persoon die gespiegeld is, voert zijn actie, zonder het te weten, op zichzelf uit. Zo luncht een wolf zichzelf, ziet een ziener zijn eigen alliantie en beschermt een beschermer zichzelf.
Bijzonderheden: De Spiegelaar mag niet zijn eigen naam insturen. Als hij geen naam instuurt, dan bepaalt random.org.

Variant:
– De Spiegelaar stuurt de naam in van een speler naar keuze. Alle acties die op deze persoon worden uitgevoerd, kaatsen terug naar de uitvoerders zelf. De gespiegelde persoon voert dan zelf dus wel gewoon zijn actie uit op iemand anders.

Stoorwolf

Naam: Stoorwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Stoorwolf kan één keer in het spel de zichtbare rol van een lunch- of lynchslachtoffer veranderen. Indien hij de volgende deadline de rol wil aanpassen, stuurt hij een privébericht aan de spelleiding met daarin de rol + rolomschrijving.
Bijzonderheden: De rol moet uit de rollendatabase komen.

Valse Engel

Naam: Valse Engel
Alliantie: Goed (> ?)
Rolomschrijving: De Valse Engel stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler bij wie hij/zij wil waken. Indien de bewaakte speler sterft, dan sterft die als Valse Engel. De Valse Engel neemt de rol (en alliantie) van die speler over. Als de bewaakte speler wordt geconverteerd, zal de Valse Engel worden geconverteerd.
Bijzonderheden: Eventuele gebruikte krachten worden niet aangevuld. Wanneer de Valse Engel de rol overneemt van een neutrale rol met eigen overwinningsvoorwaarden, krijgt hij bericht over eventuele targets/voorwaarden.

Vos

Naam: Vos
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Vos mag elke lunch drie namen via een privébericht insturen naar de spelleiding. De Vos krijgt dan te horen of er een slechte speler tussen deze drie spelers zit, maar niet wie en ook niet hoe veel. Als het antwoord ‘ja’ is, mag de Vos de nacht erna weer drie spelers doorgeven. Als het antwoord ‘nee’ is, raakt de Vos zijn/haar kracht kwijt.
Bijzonderheden: De Vos krijgt alleen te horen of er een slechte speler tussen zit. Er wordt niks gezegd over eventuele neutrale spelers.

Varianten:
– De Vos kiest één speler uit, en er wordt verteld of er wel of niet een slechte speler zit tussen de gekozen speler en de (nog levende) spelers direct boven/onder die speler in de deelnemerslijst.
– De Vos mag de kracht alleen in (on)even nachten inzetten.
– De kracht van de Vos kan niet op raken.