Survivor

Naam: Survivor
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Survivor kan met elke partij winnen, indien hij tot het einde in leven blijft. Verder heeft hij geen bijzondere krachten.
Bijzonderheden: De Survivor kan alleen met partijen winnen die winnen door een meerderheid te behalen (goed, slecht, geliefden, sekte). De Survivor wint dus niet mee met de Francofoob of Fluitspeler.

Posted in Neutrale rollen and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *