Het (Toegewijde) Dienstmeisje

Naam: Het Toegewijde Dienstmeisje
Alliantie: Neutraal > ?
Rolomschrijving: Het Toegewijde Dienstmeisje kan één keer in het spel naar de spelleiding een privébericht sturen dat ze de rol van het lynchslachtoffer van de eerstvolgende lynch wil overnemen. De speler die die betreffende lynch sterft, sterft als het Toegewijde Dienstmeisje. Het Toegewijde Dienstmeisje krijgt via privébericht te horen wat haar nieuwe rol is. Ze speelt vanaf dat moment verder met de nieuwe rol en bijbehorende alliantie.
Bijzonderheden: Eventuele opgemaakte eenmalige acties kunnen niet worden hergebruikt. Het (voormalige) Toegewijde Dienstmeisje krijgt dit van de spelleiding te horen. Het lynchslachtoffer van wie het Toegewijde Dienstmeisje de rol overneemt, sterft altijd als het Toegewijde Dienstmeisje. Als het Toegewijde Dienstmeisje later sterft, sterft ze met de rol die ze heeft overgenomen van de meester. Zolang het Toegewijde Dienstmeisje nog geen rol heeft overgenomen, kan ze niet winnen.

Variant:
– Het Toegewijde Dienstmeisje kiest aan het begin van het spel een speler van wie ze de rol wil overnemen wanneer deze sterft. Die speler sterft dan als Toegewijde Dienstmeisje.

Burger

Naam: Burger
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De burger is de meest standaard rol en heeft geen bijzondere krachten. Behalve stemmen voor de lynch, kan de burger niks speciaals.

Besmettelijke Oerwolf

Naam: Besmettelijke Oerwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Besmettelijke Oerwolf mag één keer in het spel tijdens de lunch een speler besmetten (converteren) in plaats van lunchen. De lunch gaat dan dus niet door. De Besmette Speler groeit op tot normale Weerwolf en verliest zijn oorspronkelijke krachten. De besmette speler sterft met de oorspronkelijke rol, maar er wordt bekendgemaakt dat deze geconverteerd was.
Bijzonderheden: Indien de speler die besmet wordt is beschermd, mislukt de besmetting en is de Besmettelijke Oerwolf zijn kracht kwijt.

Varianten:
– De besmette speler groeit op tot Weerwolf en behoudt zijn oorspronkelijke krachten.
– De besmette speler sterft als Weerwolf.
– De besmette speler sterft met oorspronkelijke rol en er wordt niet bekendgemaakt dat deze besmet was.

Cupido

Naam: Cupido
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Cupido moet voor de eerste lunch doorgeven welke twee spelers hij wil koppelen. De twee gekoppelde spelers leven verder als koppel. Ze behouden hun oorspronkelijke rol en alliantie. Wanneer de één sterft, sterft de ander uit liefdesverdriet. De cupido mag ook zichzelf aan iemand koppelen. De twee gekoppelde spelers krijgen een overlegboard, waar alleen zij toegang tot hebben.
Bijzonderheden: Wanneer cupido niet vóór de deadline doorgeeft wie hij koppelt, worden er twee random spelers aan elkaar gekoppeld. Cupido krijgt dan niet te horen wie. Voor het koppel gelden nieuwe overwinningsvoorwaarden:
– Zijn beide spelers van het koppel goed? Dan moeten ze gewoon winnen met goed.
– Zijn beide spelers slecht? Dan moeten ze winnen met slecht.
– Zijn beide spelers van verschillende allianties óf allebei neutraal? Dan winnen ze door alleen over te blijven.

Varianten:
– Cupido kan ook slecht zijn (soms Cupidowolf genoemd).

Dorpse Dorpeling

Naam: Dorpse Dorpeling
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Aan het begin van het spel wordt er in de krant bekendgemaakt wie de Dorpse Dorpeling is. Verder heeft de dorpse dorpeling geen speciale krachten.
Bijzonderheden: Iedereen weet wie de Dorpse Dorpeling is.

Dorpsoudste

Naam: Dorpsoudste
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De dorpsoudste overleeft de eerste aanval van de weerwolven. Wordt de dorpsoudste een tweede keer ingestuurd als lunch, sterft hij wel gewoon.
Bijzonderheden: Al sterft de dorpsoudste op een andere manier dan de lunch (lynch of een goede, moordende rol zoals de beul of de jager), dan verliezen alle spelers hun bijzondere krachten. Iedereen speelt op dat moment verder als burger of gewone weerwolf. Eventuele neutrale partijen verliezen ook hun actieve krachten en kunnen winnen door alleen over te blijven.
Varianten:
– De dorpsoudste ontwijkt ook de eerste poging tot conversie.

Engel

Naam: Engel
Alliantie: Neutraal > Goed
Rolomschrijving: Als de engel in de eerste lynchronde gelyncht wordt, wint de Engel het spel. Gebeurt dit niet, dan speelt de Engel verder als goede speler zonder bijzondere krachten.
Bijzonderheden: Tot de eerste lynchronde is de Engel neutraal, daarna is de Engel goed.

Grote Boze Wolf

Naam: Grote Boze Wolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Grote Boze Wolf mag eenmalig in het spel naast het gewone lunchslachtoffer, een tweede slachtoffer insturen. Dit doet hij door vóór de betreffende lunch aan te geven dat hij een extra speler wil doden.
Bijzonderheden: De Grote Boze Wolf verliest zijn kracht wanneer één van zijn medewolven (met boardtoegang) is gestorven. De extra lunch is aan dezelfde invloeden onderhevig als de reguliere lunch (bescherming, huidenwisselaar, etc.)

Heks

Naam: Heks
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De heks heeft twee drankjes tot haar beschikking. Het eerste drankje is het ‘doodsdrankje’, waarmee de heks eenmalig in het spel op een moment naar keuze een speler kan doden door een privébericht naar de spelleiding te sturen. Het tweede drankje is het ‘levensdrankje’, waarmee de heks eenmalig een lunch kan stoppen door vóór die lunch de spelleiding een privébericht te sturen dat het levensdrankje in wordt gezet.
Bijzonderheden: Het levensdrankje hoeft dus niet op één iemand te worden gebruikt, maar geldt als een lunchpreventie.

Varianten:
– De heks kan als neutrale rol worden ingezet.

Burgemeester

De Burgemeester wordt vaak aan het begin van het spel gekozen aan de hand van speeches of een andere vorm van stemming. Spelers die Burgemeester willen worden stellen zich kandidaat door een (anonieme) speech te schrijven. De schrijver van de speech met de meeste stemmen wordt de Burgemeester. Bij een gelijkspel geeft de stem van de Burgemeester de doorslag en bepaalt dus wie er gelyncht wordt.
Ook wijst de Burgemeester een opvolger aan, dit wordt de nieuwe Burgemeester als de oorspronkelijke komt te overlijden. De nieuwe Burgemeester wijst ook een opvolger aan. Wordt er geen opvolger aangewezen, dan bepaalt random.org wie de nieuwe Burgemeester wordt.
In een enkel spel krijgt een speler vanaf het begin de Burgemeester als rol toegewezen, in dit geval zijn er geen verkiezingen.

Jager

Naam: Jager
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Jager stuurt in een privébericht de naam van de speler die hij mee wil nemen in zijn dood. Wanneer de Jager sterft, dan neemt de Jager de laatst ingezonden speler mee in zijn dood.
Bijzonderheden: De Jager mag op elk gewenst moment zijn target wijzigen. Indien de Jager in de nacht sterft en het target is die nacht beschermd/slaapt ergens anders, dan mislukt de Jager zijn moord.

Fluitspeler

Naam: Fluitspeler
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Fluitspeler stuurt vóór elke lunch een naam in van een speler naar keuze via een privébericht naar de spelleiding. Deze speler wordt betoverd en krijgt hiervan een bericht. Dit heeft verder geen invloed op de kracht/alliantie van de betoverde speler.
Bijzonderheden: De Fluitspeler wint het spel wanneer alle nog in leven zijnde spelers (exclusief de Fluitspeler zelf) zijn betoverd. De Fluitspeler is onbekend bij de betoverde speler(s).

Variant:
– De Fluitspeler mag meer dan één persoon per lunch betoveren.

Geliefden

Geliefden worden gevormd door Cupido. De Geliefden krijgen een board waarop ze samen mogen overleggen. Geliefden behouden hun oorspronkelijke rol, alliantie en krachten. Wanneer één van de Geliefden sterft, sterft de ander ook. De allianties van de spelers hebben invloed op de overwinningsvoorwaarden van het stel:
– Zijn beide spelers goed, dan winnen ze gewoon mee met goed.
– Zijn beide spelers slecht, dan winnen ze gewoon mee met slecht.
– Zijn de spelers van verschillende allianties (goed/slecht, goed/neutraal of slecht/neutraal) óf beide neutraal, dan winnen ze het spel door alleen over te blijven.

Dorpsgek (OV)

Naam: Dorpsgek   (Officiële Versie)
Alliantie: Goed
Omschrijving: De dorpsgek is eigenlijk een gewone burger, alleen een beetje een rare. Iedereen weet echter dat hij de onschuld zelve is.
Als de dorpsbewoners de dorpsgek lynchen, wordt zijn identiteit bekend gemaakt en gaat de lynch niet door. De dorpsgek blijft leven, maar mag de rest van het spel niet meer stemmen. Als hij Burgemeester was, wordt er ook een nieuwe burgemeester gekozen.
De Dorpsgek kan wel op alle andere manieren sterven. Na de eerste lynch die hij overleeft, kan de Dorpsgek ook alsnog gelyncht worden.

LET OP! Deze versie van de Dorpsgek wordt op het forum niet vaak gebruikt. Als je de rol Dorpsgek hebt ontvangen, is het waarschijnlijker dat je de zienende variant hebt gekregen. Lees goed de rolbeschrijving die je hebt ontvangen van de spelleider, of vraag het na als je twijfelt!

Kleine Wilde

Naam: Kleine Wilde
Alliantie:: Goed (> Slecht)
Rolomschrijving: Vóór lunch één stuurt de Kleine Wilde naar de spelleiding de naam in van een speler. Deze speler is de Kleine Wilde zijn voorbeeld. De Kleine Wilde speelt voor goed wanneer het voorbeeld nog in leven is. Wanneer het voorbeeld sterft, wordt de Kleine Wilde een normale weerwolf.
Bijzonderheden: Wanneer de Kleine Wilde geen voorbeeld instuurt, krijgt hij/zij een willekeurig voorbeeld toegewezen. Hij/zij krijgt te horen wie dit voorbeeld is. De Kleine Wilde sterft altijd als Kleine Wilde; ongeacht hij/zij is opgegroeid of niet.

Variant:
– Als de Kleine Wilde is opgegroeid, sterft hij/zij als normale weerwolf.

Onschuldig meisje

Naam: Het Onschuldige Meisje
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Het Onschuldige Meisje mag elke speldag (lunch tot lunch) een privébericht sturen naar de spelleiding op een moment naar keuze. Het Onschuldige Meisje krijgt bij de eerstvolgende lunch het bericht te horen dat het dichtste voor het moment van opvragen op het wolvenboard is geplaatst.
Bijzonderheden:

Variant:
– De wolven weten dat er een Onschuldig Meisje is. Ze mogen dan onder elke post twee namen van spelers zetten. Al vraagt het Onschuldige Meisje een bericht op met haar naam erin, sterft ze direct. De wolven moeten elk bericht twee andere namen onder het bericht zetten.

Raaf

Naam: Raaf
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Raaf mag mag vóór de lynch een bericht naar de spelleiding sturen met daarin twee extra (anonieme) lynchstemmen. Deze stemmen worden in een apart bericht gepubliceerd in de krant.
Bijzonderheden: De Raaf moet de lynchstemmen tijdig opsturen en mag tot uiterlijk één uur voor de de lynchdeadline worden ingestuurd. Zijn eigen stem mag afwijken van de raafstemmen.

Variant:
– De raafstemmen worden tegelijk met de lynch geplaatst. In dat geval komt er achter de persoon ‘+2’ te staan/
– De Raaf mag slechts één raafstem uitbrengen.
– De raafstemmen mogen op twee verschillende spelers worden uitgebracht.

Ridder met het Roestige Zwaard

Naam: Ridder met het Roestige Zwaard
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Wanneer de Ridder met het Roestige Zwaard wordt geluncht, infecteert hij de eerstvolgende wolf (met boardtoegang) op de deelnemerslijst. Die wolf sterft de daaropvolgende lunch.
Bijzonderheden: Indien de eerstvolgende wolf op de deelnemerslijst wordt gelyncht, sterft de daaropvolgende wolf niet (die is immers niet besmet).

Variant:
– De Ridder met het Roestige Zwaard besmet de wolf die de lunch heeft ingestuurd.

Stotterende Raadsheer

Naam: Stotterende Raadsheer
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Stotterende Raadsheer kan eenmaal tijdens een spel een tweede stemronde aankondigen, direct na de lynch. Dit doet hij door een privébericht naar de spelleiding te sturen vóór de lynch. Er zijn dan twee lynches achter elkaar.
Bijzonderheden: De spelleiding laat in de krant weten wat de uitslag van de lynch is, en wie het slachtoffer is (zoals gewoonlijk). Daarnaast vermelden ze dat er een tweede lynchronde komt, in plaats van een lunch. Tussen de eerste en tweede lynchronde mag er niet gespeculeerd worden. Na de tweede lynchronde, zal het spel gewoon weer in het normale ritme verder gaan. De Stotterende Raadsheer blijft anoniem.

Variant:
–  Er mag gewoon gespeculeerd worden.

Toneelspeler

Naam: Toneelspeler
Alliantie:
Goed
Rolomschrijving:
Aan het begin van het spel noemt de spelleiding drie rollen/krachten openbaar in de krant. Elke lunch mag de Toneelspeler één van deze drie krachten aannemen en diezelfde nacht uitvoeren. De Toneelspeler kan dus drie (verschillende) acties uitvoeren. De Toneelspeler stuurt dus voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin welke kracht hij gebruikt, en eventueel op wie hij die in wil zetten.
Bijzonderheden:
Indien de Toneelspeler geen privébericht naar de spelleiding stuurt, gaat één van deze krachten automatisch verloren. De Toneelspeler krijgt te horen welke kracht verloren is gegaan.

Variant:
– Er liggen meer dan drie rollen ter beschikking van de Toneelspeler.