Het (Toegewijde) Dienstmeisje

Naam: Het Toegewijde Dienstmeisje
Alliantie: Neutraal > ?
Rolomschrijving: Het Toegewijde Dienstmeisje kan één keer in het spel naar de spelleiding een privébericht sturen dat ze de rol van het lynchslachtoffer van de eerstvolgende lynch wil overnemen. De speler die die betreffende lynch sterft, sterft als het Toegewijde Dienstmeisje. Het Toegewijde Dienstmeisje krijgt via privébericht te horen wat haar nieuwe rol is. Ze speelt vanaf dat moment verder met de nieuwe rol en bijbehorende alliantie.
Bijzonderheden: Eventuele opgemaakte eenmalige acties kunnen niet worden hergebruikt. Het (voormalige) Toegewijde Dienstmeisje krijgt dit van de spelleiding te horen. Het lynchslachtoffer van wie het Toegewijde Dienstmeisje de rol overneemt, sterft altijd als het Toegewijde Dienstmeisje. Als het Toegewijde Dienstmeisje later sterft, sterft ze met de rol die ze heeft overgenomen van de meester. Zolang het Toegewijde Dienstmeisje nog geen rol heeft overgenomen, kan ze niet winnen.

Variant:
– Het Toegewijde Dienstmeisje kiest aan het begin van het spel een speler van wie ze de rol wil overnemen wanneer deze sterft. Die speler sterft dan als Toegewijde Dienstmeisje.

Dief

Naam: Dief
Alliantie: Neutraal > ?
Rolomschrijving: De Dief krijgt direct na de rolverdeling te horen welke twee rollen er nog ‘over’ zijn. De Dief mag kiezen tussen deze één van deze rollen of zijn eigen rol. Als hij kiest om één van de twee rollen over te nemen, krijgt hij alle privileges die erbij horen. De Dief moet vóór de eerste lunch een keuze maken.
Bijzonderheden: Als de Dief ervoor kiest om Dief te blijven, krijgt hij geen bijzondere krachten en wint hij door alleen over te blijven. Stuurt de Dief geen keuze in, dan blijft hij automatisch Dief.

Variant:
– De Dief heeft de keuze uit meer/minder rollen.

Dwaas

Naam: Dwaas
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Dwaas wint het spel door (zo snel mogelijk) gelyncht te worden. Als de Dwaas op een andere manier sterft, dan gebeurt er niks.
Bijzonderheden: Als de Dwaas snel gelyncht wordt, dan kan het spel worden voortgezet voor een tweede plaats. Als de Dwaas wordt gekoppeld, vervallen de oorspronkelijke overwinningsvoorwaarden.

Engel

Naam: Engel
Alliantie: Neutraal > Goed
Rolomschrijving: Als de engel in de eerste lynchronde gelyncht wordt, wint de Engel het spel. Gebeurt dit niet, dan speelt de Engel verder als goede speler zonder bijzondere krachten.
Bijzonderheden: Tot de eerste lynchronde is de Engel neutraal, daarna is de Engel goed.

Heks

Naam: Heks
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De heks heeft twee drankjes tot haar beschikking. Het eerste drankje is het ‘doodsdrankje’, waarmee de heks eenmalig in het spel op een moment naar keuze een speler kan doden door een privébericht naar de spelleiding te sturen. Het tweede drankje is het ‘levensdrankje’, waarmee de heks eenmalig een lunch kan stoppen door vóór die lunch de spelleiding een privébericht te sturen dat het levensdrankje in wordt gezet.
Bijzonderheden: Het levensdrankje hoeft dus niet op één iemand te worden gebruikt, maar geldt als een lunchpreventie.

Varianten:
– De heks kan als neutrale rol worden ingezet.

Illusionist

Naam: Illusionist
Alliantie: Goed/Neutraal
Rolomschrijving: De Illusionist stuurt op één moment naar keuze een privébericht naar de spelleiding met de namen van twee spelers. Deze spelers wisselen dan van rol. De actie mislukt wanneer tenminste één van de spelers  Autist is of toegang tot het wolvenboard heeft.
Bijzonderheden: Indien de actie mislukt, krijgt alleen de Illusionist dit te horen en mag hij zijn kracht niet nogmaals gebruiken. Wanneer de Illusionist neutraal is, moet hij vóór lunch één kiezen voor welke alliantie hij wil spelen; hij wint dan mee met die alliantie, maar voor zienende rollen blijft de Illusionist neutraal.

Fluitspeler

Naam: Fluitspeler
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Fluitspeler stuurt vóór elke lunch een naam in van een speler naar keuze via een privébericht naar de spelleiding. Deze speler wordt betoverd en krijgt hiervan een bericht. Dit heeft verder geen invloed op de kracht/alliantie van de betoverde speler.
Bijzonderheden: De Fluitspeler wint het spel wanneer alle nog in leven zijnde spelers (exclusief de Fluitspeler zelf) zijn betoverd. De Fluitspeler is onbekend bij de betoverde speler(s).

Variant:
– De Fluitspeler mag meer dan één persoon per lunch betoveren.

Franco-fobo-foob

Naam: Franco-fobo-foob
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Franco-fobo-foob is een neutrale speler die vóór lunch één bepaalt wie de drie targets van de Francofoob zijn. Dit doet hij door een privébericht naar de spelleiding te sturen met daarin drie namen. Hij kent de Francofoob niet. Wanneer de Francofoob sterft, mag de Franco-fobo-foob kiezen voor welke alliantie hij verder speelt.
Bijzonderheden: Als de Franco-fobo-foob slecht wordt, blijft hij offboard. Kiest hij voor neutraal, dan moet hij alleen overblijven. Indien de Franco-fobo-foob geen drie namen door stuurt, worden de drie targets random bepaald. De Franco-fobo-foob is dan niet op de hoogte van de targets.

Francofoob

Naam: Francofoob
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Francofoob kiest vóór lunch één drie spelers uit door hun naam via een privébericht naar de spelleiding te sturen. De Francofoob wint het spel wanneer deze drie spelers dood zijn. Wanneer de Francofoob sterft, worden zijn targets niet bekendgemaakt.
Bijzonderheden: Wanneer de Francofoob wordt gekoppeld, vervallen de oorspronkelijke overwinningsvoorwaarden.

Variant:
– De Franco-fobo-foob kiest de targets van de Francofoob; is de Francofoob één van die drie targets? Dan moet hij zelf als laatste sterven om het spel te winnen.

Grafdelver (en Lijk)

Naam: Grafdelver (en Lijk)
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Grafdelver mag eenmalig in het spel voor een lunch naar keuze een privébericht sturen naar de spelleiding met dat hij het slachtoffer van de komende lunch wil delven. De speler die die lunch geluncht wordt, speelt verder als Lijk (en krijgt hier bericht van). In de krant staat dat er niemand is gestorven. De Grafdelver en het Lijk kennen elkaar niet. Zodra alle wolven dood zijn óf de Grafdelver dood is, mag de Lijk tijdens de lunch moorden plegen.
Bijzonderheden: De Grafdelver en het Lijk winnen door samen over te blijven. Wanneer het Lijk de Grafdelver vermoordt, sterven ze allebei en kunnen dus niet meer winnen. Wanneer het Lijk sterft, sterft hij als Lijk. Zolang de Grafdelver geen Lijk heeft gemaakt, kan hij niet winnen. De Grafdelver wint met het Lijk mee, ook als hij al dood is. Indien de Grafdelver deel uitmaakt van een koppel, wint het koppel samen met het Lijk.

Grafrover

Naam: Grafrover
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Grafrover mag op een moment naar keuze een privébericht sturen naar de spelleiding met daarin de naam van de speler van wie hij het graf wil roven. De Grafrover neemt de rol en alliantie van die speler over. De Grafrover kiest de rol van een dode speler.
Bijzonderheden: Er wordt in de krant bekendgemaakt dat iemands graf is geroofd. Zolang de Grafrover geen rol heeft opgegraven, blijft hij neutraal en kan niet winnen.

Variant:
– De actie wordt niet bekendgemaakt.

Inactievenviller

Naam: Inactievenviller
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: Wanneer er een speler inactief wordt uitgeschreven, mag de Inactievenviller eenmalig gebruik maken van die kracht. Dit doet hij door een privébericht te sturen naar de spelleiding te sturen. De Inactievenviller behoort dan tot het eind van die speldag tot de alliantie van de bijbehorende rol.
Bijzonderheden: De Inactievenviller krijgt nooit toegang tot het wolvenboard en mag ook niet lunchen als hij de rol van een gewone weerwolf overneemt. Als eenmalige krachten reeds zijn gebruikt, mag de Inactievenviller ze niet nogmaals gebruiken. De Inactievenviller wint met de alliantie die hij op een bepaald moment heeft; is hij neutraal, dan moet hij alleen overblijven. De Inactievenviller mag ook de rol overnemen van andere uitschrijvingen (spelbederf, regels overtreden, vrijwillig).

Variant:
– De Inactievenviller is goed/slecht.
– De Inactievenviller behoudt de alliantie (en rolkracht) van de gekozen rol totdat hij een nieuwe inactieve rol overneemt. Hij mag dan niet meer terug switchen.

Lijk

Naam: Lijk
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: Het lijk is aangemaakt door de Grafdelver. Hij was eerst lunch, maar werd gered en werd daarna dus Lijk. Hij krijgt bij het ontstaan een hint naar wie zijn Grafdelver is. Zodra de Grafdelver OF alle wolven dood zijn, kan het Lijk moorden gaan plegen. Het Lijk geeft elke nacht een slachtoffer door. Zodra het kan, worden zijn moorden uitgevoerd.
Het doel van het Lijk is om alleen over te blijven, of samen met de Grafdelver als die nog leeft.
Bijzonderheden: Het lijk kan niet dood door slechte acties zoals de lunch of een welpenmoord.

Variant:
– Het Lijk kan wel dood door de lunch of een welpenmoord

Mythomaan

Naam: Mythomaan
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Mythomaan stuurt vóór de eerste lunch een privébericht met daarin de naam van een speler naar de spelleiding. Is deze speler een weerwolf (ongeacht welke soort), dan wordt de Mythomaan een normale weerwolf. Is het een Ziener, dan wordt de Mythomaan ook een Ziener. Is het een andere rol, dan wordt de Mythomaan burger.
Bijzonderheden: Indien de Mythomaan géén naam doorgeeft, wordt het automatisch een burger. Offboard slechtjes als Welpen, Sjamaans, e.a. vallen onder ‘andere rollen’ en leiden er dus toe dat de Mythomaan burger wordt. De Mythomaan krijgt niet te horen wat de exacte rol is van de gekozen speler, enkel wat zijn nieuwe rol is.

Pechvogel

Naam: Pechvogel
Alliantie: Neutraal (> ?)
Rolomschrijving: De Pechvogel begint als neutrale rol en neemt de rol over van de eerste speler die sterft. De speler die als eerste sterft, wordt in de krant bekendgemaakt als de Pechvogel.
Bijzonderheden: De Pechvogel wordt, totdat hij een rol overneemt, als neutraal gezien.

Sekteleider

Naam: Sekteleider
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: Vóór elke lunch stuurt de Sekteleider een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler die hij wil bekeren tot zijn sekte. De Sekteleider wint in zijn eentje het spel wanneer alle nog in leven zijnde spelers tot de sekte behoren.
Bijzonderheden: Wanneer iemand bekeerd wordt tot de sekte, krijgt de betreffende speler daar bericht van. De sekteleden weten niet wie de sekteleider is. Ook kennen de sekteleden elkaar niet. Wanneer de Sekteleider sterft, verlaat iedereen automatisch de sekte. Wanneer iemand bekeert wordt tot de sekte, behoudt die speler gewoon zijn eigen alliantie en rolkrachten.

Variant:
– De sekteleden winnen mee.
– De Sekteleider deelt een board met de sekteleden en ze winnen als team. Wanneer de Sekteleider sterft, blijven de andere sekteleden nog onderdeel van de groep, en kunnen alleen winnen door als enige over te blijven.
– Wanneer iemand bekeert wordt tot sektelid, verliest deze zijn oorspronkelijke alliantie en rolkracht. Vanaf nu is deze speler een neutraal sektelid.

Survivor

Naam: Survivor
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Survivor kan met elke partij winnen, indien hij tot het einde in leven blijft. Verder heeft hij geen bijzondere krachten.
Bijzonderheden: De Survivor kan alleen met partijen winnen die winnen door een meerderheid te behalen (goed, slecht, geliefden, sekte). De Survivor wint dus niet mee met de Francofoob of Fluitspeler.

Verschrikkelijke Sektariër

Naam: Verschrikkelijke Sektariër
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Verschrikkelijke Sektariër behoort tot een bepaald deel van de deelnemersgroep, die door de spelleiding wordt gesplitst op de grond van een bepaald kenmerk (mannelijk/vrouwelijk, even/oneven op de deelnemerslijst, bovenste/onderste helft van de deelnemerslijst, etc.). Hij wint wanneer alle spelers van de groep waartoe hij niet behoort zijn uitgeschakeld. De Verschrikkelijke Sektariër krijgt bij aanvang van het spel te horen welke twee groepen er zijn.
Bijzonderheden: De Verschrikkelijke Sektariër blijft te allen tijde neutraal, ook al wordt hij geconverteerd. Hij krijgt dan toegang tot het wolvenboard en mag de lunch insturen, maar behoudt zijn eigen overwinningsvoorwaarden en kan niet mee winnen met de wolven. Als de Verschrikkelijke Sektariër wordt gekoppeld, vervallen zijn overwinningsvoorwaarden wel en moet hij winnen met zijn geliefde.

Wolfshond

Naam: Wolfshond
Alliantie: Goed/Slecht
Rolomschrijving: De Wolfshond moet vóór lunch één in een privébericht doorgeven aan de spelleiding of hij wil spelen voor goed (burger) of voor slecht (weerwolf). Als de Wolfshond voor slecht kiest, krijgt hij volwaardig boardtoegang en is een normale weerwolf.
Bijzonderheden: De Wolfshond sterft altijd als Wolfshond en het is dus niet bekend of hij voor goed/slecht heeft gekozen. Eventuele zienende rollen zien de alliantie waar de Wolfshond voor gekozen heeft. Als de Wolfshond niet aangeeft voor welke alliantie hij kiest, dan wordt hij een gewone burger.

Witte Weerwolf

Naam: Witte Weerwolf
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Witte Weerwolf wint het spel door als enige over te blijven, en heeft volwaardig toegang tot het wolvenboard. Hij kan gewoon de lunch insturen en heeft verder geen bijzondere krachten.
Bijzonderheden: Voor de overwinning moet de Witte Weerwolf alle spelers uitschakelen. Slecht kan niet winnen zolang de Witte Weerwolf nog leeft. De Witte Weerwolf wordt gezien als neutraal.

Variant:
– De Witte Weerwolf mag een X aantal keer een extra persoon lunchen/doden.