Vervloekte

Naam: Vervloekte
Alliantie: Goed (> Slecht)
Rolomschrijving: De Vervloekte is een gewone krachtloze burger. Echter, wanneer de Vervloekte geluncht wordt, zal hij/zij niet sterven, maar geconverteerd worden tot gewone weerwolf.
Bijzonderheden: De Vervloekte kan gewoon geconverteerd worden. In de krant komt enkel te staan dat de lunch niet is doorgegaan. Zolang de Vervloekte niet geluncht/geconverteerd is, kan hij/zij alleen mee winnen met goed.

Vos

Naam: Vos
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Vos mag elke lunch drie namen via een privébericht insturen naar de spelleiding. De Vos krijgt dan te horen of er een slechte speler tussen deze drie spelers zit, maar niet wie en ook niet hoe veel. Als het antwoord ‘ja’ is, mag de Vos de nacht erna weer drie spelers doorgeven. Als het antwoord ‘nee’ is, raakt de Vos zijn/haar kracht kwijt.
Bijzonderheden: De Vos krijgt alleen te horen of er een slechte speler tussen zit. Er wordt niks gezegd over eventuele neutrale spelers.

Varianten:
– De Vos kiest één speler uit, en er wordt verteld of er wel of niet een slechte speler zit tussen de gekozen speler en de (nog levende) spelers direct boven/onder die speler in de deelnemerslijst.
– De Vos mag de kracht alleen in (on)even nachten inzetten.
– De kracht van de Vos kan niet op raken.

Vrouw Holle

Naam: Vrouw Holle
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Vrouw Holle stuurt voor elke lunch de naam van een medespeler in een privébericht naar de spelleiding. Vrouw Holle krijgt na de lunch te horen of die speler ‘goed’ of ‘niet goed’ is. Eenmalig in het spel mag Vrouw Holle op een moment naar keuze een privébericht sturen naar de spelleiding met daarin de namen van twee spelers; ze mag er eentje besmeuren met pek (dit betekent dat deze speler niet wordt vertrouwd door Vrouw Holle) en de ander met veren (deze speler wordt wel vertrouwd door Vrouw Holle). De spelleiding plaatst in de krant wie er is besmeerd met pek en veren.
Bijzonderheden: Vrouw Holle moet twee spelers tegelijk besmeuren en mag er niet voor kiezen om eerst een speler met pek te besmeuren, en twee speldagen later met veren. Vrouw Holle mag haarzelf besmeuren met pek/veren.

Weerhamster

Naam: (Momo de) Weerhamster
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Weerhamster is immuun voor aanvallen van de wolven; zowel voor de lunch als andere dodende krachten van wolven. Echter, wanneer een zienende rol de Weerhamster opvraagt, of een Priester de Weerhamster watert, sterft de Weerhamster.
Bijzonderheden: De Weerhamster kan wel gewoon gelyncht worden.

Variant:
– De Weerhamster sterft niet door Priesterwater.

Wolfshond

Naam: Wolfshond
Alliantie: Goed/Slecht
Rolomschrijving: De Wolfshond moet vóór lunch één in een privébericht doorgeven aan de spelleiding of hij wil spelen voor goed (burger) of voor slecht (weerwolf). Als de Wolfshond voor slecht kiest, krijgt hij volwaardig boardtoegang en is een normale weerwolf.
Bijzonderheden: De Wolfshond sterft altijd als Wolfshond en het is dus niet bekend of hij voor goed/slecht heeft gekozen. Eventuele zienende rollen zien de alliantie waar de Wolfshond voor gekozen heeft. Als de Wolfshond niet aangeeft voor welke alliantie hij kiest, dan wordt hij een gewone burger.

Wisselaar

Naam: Wisselaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Wisselaar stuurt vóór de lunch een privébericht naar de spelleiding met de naam van de speler met wie hij/zij wil wisselen. De Wisselaar krijgt dan de rol van de aangegeven speler, en de aangegeven speler wordt de nieuwe Wisselaar. De nieuwe Wisselaar weet niet wie de oorspronkelijke Wisselaar was.
Bijzonderheden: Het wisselen mislukt wanneer de aangegeven speler neutraal of slecht (met boardtoegang) is. Er kan ook niet worden gewisseld met Zielsverwanten, Siamese Tweelingen of beschermde spelers. Als een kracht al is gebruikt door een speler, wordt deze niet aangevuld.

Wolfmens

Naam: Wolfmens
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Wolfmens is een normale burger die door zieners als ‘slecht’ wordt gezien.
Bijzonderheden: De Wolfmens heeft geen bijzondere krachten.

Variant:
– Doordat de Wolfmens een vervelende rol is om te spelen, kan hij gecompenseerd worden door het te combineren met een andere rol.

Zielsverwant

Naam: Zielsverwant
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Zielsverwanten zijn twee spelers die een overlegboard delen. Ze kunnen allebei niet geconverteerd worden en weten van elkaar dat ze goed zijn. Ze stemmen onafhankelijk en sterven niet samen.
Bijzonderheden: Een Zielsverwant kan wel gekoppeld worden en hierdoor dus deel uitmaken van een goed/slecht-koppel. Wanneer één Zielsverwant sterft, blijft de ander wel gewoon leven.

Zondebok

Naam: Zondebok
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Zondebok is een krachtloze speler. Wanneer het tijdens de lynch gelijkspel is, sterft de Zondebok. Ongeacht of hij de meeste stemmen had samen met een andere speler of niet.
Bijzonderheden: 

Ziener

Naam: Ziener
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Ziener stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler die hij/zij wil bekijken. De spelleiding laat de Ziener na de lunch weten wat de alliantie van de betreffende speler is.
Bijzonderheden:

Varianten:
– De Ziener ziet de exacte rol van de opgevraagde speler.
– De Ziener mag zijn/haar kracht een maximaal aantal keer gebruiken.
– De Ziener mag zijn/haar kracht alleen (on)even lunches gebruiken.

Zienertweeling

Naam: Zienertweeling
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Zienertweeling bestaat uit twee spelers. Samen vervullen zij de taak van één volwaardige Ziener. Één van de twee bepaalt in welke speler er wordt bekeken tijdens de lunch, de ander ontvangt de alliantie. De Zienertweeling bepaalt zelf wie het visioen instuurt, de ander krijgt dan automatisch de alliantie te horen.
Bijzonderheden: Wanneer één van de twee spelers sterft, kunnen ze hun kracht niet meer gebruiken. De Zienertweeling mag elke lunch wisselen qua taak, maar dit hoeft niet. Ook kan de Zienertweeling niet geconverteerd worden.

Variant:
– De spelleiding bepaalt in de rolomschrijving wie van de Tweeling welke taak heeft (visioen opvragen of alliantie ontvangen). De Tweeling mag dan dus niet wisselen.
– De Zienertweeling bepaalt zelf aan het begin wie welke taak uitvoert, en mag daarna niet meer wisselen.