Klaagmuurtovenaar

Naam: Klaagmuurtovenaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Klaagmuurtovenaar mag vóór elke lunch een privébericht sturen naar de spelleiding om op te vragen van welke speler een bericht op de klaagmuur (van de meest recente lynch) komt.
Bijzonderheden: De Klaagmuurtovenaar mag alleen een bericht van de meest recente lynch opvragen, niet van eerdere lynches.

Variant:
– De Klaagmuurtovenaar krijgt te horen van welke rol het bericht afkomstig is.

IJzeren Hein

Naam: Ijzeren Hein
Alliantie: Goed/Slecht
Rolomschrijving: De Ijzeren Hein overleeft alle moordende acties, behalve de lunch en lynch.
Bijzonderheden: Al voert een moordende rol zijn/haar kracht uit op de Ijzeren Hein, dan sterft die speler zelf, in plaats van de Ijzeren Hein.

Kleine Wilde

Naam: Kleine Wilde
Alliantie:: Goed (> Slecht)
Rolomschrijving: Vóór lunch één stuurt de Kleine Wilde naar de spelleiding de naam in van een speler. Deze speler is de Kleine Wilde zijn voorbeeld. De Kleine Wilde speelt voor goed wanneer het voorbeeld nog in leven is. Wanneer het voorbeeld sterft, wordt de Kleine Wilde een normale weerwolf.
Bijzonderheden: Wanneer de Kleine Wilde geen voorbeeld instuurt, krijgt hij/zij een willekeurig voorbeeld toegewezen. Hij/zij krijgt te horen wie dit voorbeeld is. De Kleine Wilde sterft altijd als Kleine Wilde; ongeacht hij/zij is opgegroeid of niet.

Variant:
– Als de Kleine Wilde is opgegroeid, sterft hij/zij als normale weerwolf.

Ooggetuige

Naam: Ooggetuige
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Ooggetuige stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler bij wie hij/zij wil waken. Als die speler vervolgens de lunch is geweest, krijgt de ooggetuige via de spelleiding te horen wie de wolf is die de bewaakte speler heeft geluncht.
Bijzonderheden: als de Ooggetuige waakt bij de geliefde van degene die geluncht is, ziet de Ooggetuige niet wie de lunchende wolf was. Als de Ooggetuige bij de Slet waakt, en er wordt een lunchpoging gedaan op de Slet (die niet thuis is), dan krijgt de Ooggetuige wél te horen welke wolf er langs is geweest.

Onruststoker

Naam: Onruststoker
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Onruststoker wisselt iedere nacht met een andere speler. Daardoor worden de acties die op de Onruststoker worden gedaan, op de andere speler uitgevoerd en andersom. De volgende nacht kan de Onruststoker weer doorwisselen. Bijvoorbeeld: De Onruststoker wisselt met speler A in nacht 1. Vervolgens wisselt de Onruststoker in nacht 2 met speler B. Speler A bevindt zich op de plaats van de Onruststoker, Speler B bevindt zich op de plaats van speler A en de Onruststoker bevindt zich op de plek van speler B.
Bijzonderheden: Indien één van de gewisselde spelers sterft, zullen alle wissels ongedaan worden gemaakt en is iedereen weer op zijn eigen plek.

Onschuldig meisje

Naam: Het Onschuldige Meisje
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Het Onschuldige Meisje mag elke speldag (lunch tot lunch) een privébericht sturen naar de spelleiding op een moment naar keuze. Het Onschuldige Meisje krijgt bij de eerstvolgende lunch het bericht te horen dat het dichtste voor het moment van opvragen op het wolvenboard is geplaatst.
Bijzonderheden:

Variant:
– De wolven weten dat er een Onschuldig Meisje is. Ze mogen dan onder elke post twee namen van spelers zetten. Al vraagt het Onschuldige Meisje een bericht op met haar naam erin, sterft ze direct. De wolven moeten elk bericht twee andere namen onder het bericht zetten.

Opdrachtgever

Naam: Opdrachtgever
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Voor elke lunch stuurt de Opdrachtgever de spelleiding een privébericht met daarin een opdracht voor een speler naar keuze. De opdracht moet ‘meetbaar’ zijn voor de spelleiding en ‘haalbaar’ voor de ontvanger van de opdracht. De opdracht mag te allen tijde worden gewijzigd/afgekeurd door de spelleiding, de Opdrachtgever krijgt hier bericht van. Als de opdracht slaagt, dan krijgt de speler een beloning. Mislukt de opdracht, dan gebeurt er niets.
Bijzonderheden: De Opdrachtgever mag geen opdrachten aan zichzelf geven. De Opdrachtgever mag niet tweemaal dezelfde persoon een opdracht geven. De Opdrachtgever mag niet tweemaal dezelfde opdracht geven.

Variant:
– Bij mislukking wordt de ontvanger van de opdracht gestraft.
– Bij slaging worden zowel de uitvoerder van de opdracht als de Opdrachtgever zelf beloond.
– De beloning kan van spel tot spel variëren.
– De Opdrachtgever als (offboard)slecht.

Oplettende Burger

Naam: Oplettende Burger
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Oplettende Burger is een gewone Burger die bij aanvang van het spel twee extra stembriefjes krijgt. Deze mag hij inzetten wanneer hij wil en op wie hij wil. Deze stembriefjes worden anoniem bekendgemaakt in de krant.
Bijzonderheden: In tegenstelling tot de Raaf, worden de stemmen van de Oplettende Burger niet in een apart krantenbericht geplaatst en dus pas bij de lynch bekendgemaakt.

Priester

Naam: Priester
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Priester mag op een moment naar keuze de spelleiding een privébericht sturen dat hij zijn wijwater op een speler wil gooien. Is deze speler een onboard weerwolf? Dan sterft de speler. Is de speler goed? Dan gebeurt er niets.
Bijzonderheden: De actie van de Priester wordt altijd bekend gemaakt in de krant. Er staat dan dat er iemand nat is gegooid en of die speler is gestorven. De Priester blijft wel anoniem.

Variant:
– De Priester doodt ook andere rollen dan alleen onboard wolven (bijvoorbeeld welpen of neutrale rollen).

Quizmaster

Naam: Quizmaster
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Quizmaster mag vóór elke lunchdeadline een vraag naar de spelleiding sturen. Dit moet een vraag zijn die de spelleiding kan beantwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of een getal. De vraag mag altijd worden afgekeurd door de spelleiding.
Bijzonderheden: De Quizmaster mag niet vragen naar de alliantie/rol van één specifieke speler. De Quizmaster mag een reservevraag insturen als hij bang is dat zijn vraag niet goed wordt gekeurd.

Variant:
– De spelleiding stuurt de Quizmaster een vraag die met ‘ja’ of ‘nee’ moet worden beantwoord door de Quizmaster. Heeft hij het goed? Dan krijgt hij een beloning. Heeft hij het fout? Dan gebeurt er niets.

Raaf

Naam: Raaf
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Raaf mag mag vóór de lynch een bericht naar de spelleiding sturen met daarin twee extra (anonieme) lynchstemmen. Deze stemmen worden in een apart bericht gepubliceerd in de krant.
Bijzonderheden: De Raaf moet de lynchstemmen tijdig opsturen en mag tot uiterlijk één uur voor de de lynchdeadline worden ingestuurd. Zijn eigen stem mag afwijken van de raafstemmen.

Variant:
– De raafstemmen worden tegelijk met de lynch geplaatst. In dat geval komt er achter de persoon ‘+2’ te staan/
– De Raaf mag slechts één raafstem uitbrengen.
– De raafstemmen mogen op twee verschillende spelers worden uitgebracht.

Rechter

Naam: Rechter
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Rechter mag éénmalig zijn veto uitspreken over de lynchuitslag. Dit doet hij vóór de betreffende lynch een privébericht naar de spelleiding te sturen. In plaats van dat de speler met de meeste stemmen wordt gelyncht, wordt de speler waar de rechter op stemt gelyncht.
Bijzonderheden: Er wordt niet in de krant gemaakt hoe het komt dat de speler met de meeste stemmen gespaard is gebleven. De Rechter blijft (in een bepaalde mate) anoniem.

Variant:
– Er wordt wel bekendgemaakt dat er een veto is uitgesproken, maar niet door wie.

Ridder met het Roestige Zwaard

Naam: Ridder met het Roestige Zwaard
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Wanneer de Ridder met het Roestige Zwaard wordt geluncht, infecteert hij de eerstvolgende wolf (met boardtoegang) op de deelnemerslijst. Die wolf sterft de daaropvolgende lunch.
Bijzonderheden: Indien de eerstvolgende wolf op de deelnemerslijst wordt gelyncht, sterft de daaropvolgende wolf niet (die is immers niet besmet).

Variant:
– De Ridder met het Roestige Zwaard besmet de wolf die de lunch heeft ingestuurd.

Siamese Tweeling


Naam: Siamese Tweeling
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Siamese Tweeling is een rol die gedeeld wordt door twee spelers. Alle acties die op de één worden uitgevoerd, gelden ook op de ander. Ze moeten ook stemmen op dezelfde persoon; als ze stemmen op een wolf, dan tellen hun stemmen voor drie.
Bijzonderheden: Acties op de Siamese Tweeling gelden altijd op allebei; ze zijn allebei beschermd, worden allebei geconverteerd, etc. Als de één gelyncht wordt, sterft de ander dus mee.

Variant:
– De stemmen van de Siamese Tweeling tellen niet voor drie, maar gewoon voor twee.

Slet

Naam: Slet
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Slet stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de persoon bij wie zij slaapt. Doordat de Slet niet thuis is, mislukt de lunch wanneer de wolven de naam van de Slet insturen als lunch. Sturen ze de naam in van de persoon bij wie de Slet slaapt, dan sterven zowel de Slet, als de persoon bij wie ze slaapt.
Bijzonderheden: De Slet mag niet twee keer achter elkaar bij dezelfde en thuis slapen mag. Stuurt ze geen naam in, dan bepaalt random.org.

Variant:
– De Slet nodigt iedere lunch iemand uit die bij haar slaapt.

Spiegelaar

Naam: Spiegelaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Spiegelaar stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de persoon die hij wil spiegelen. De persoon die gespiegeld is, voert zijn actie, zonder het te weten, op zichzelf uit. Zo luncht een wolf zichzelf, ziet een ziener zijn eigen alliantie en beschermt een beschermer zichzelf.
Bijzonderheden: De Spiegelaar mag niet zijn eigen naam insturen. Als hij geen naam instuurt, dan bepaalt random.org.

Variant:
– De Spiegelaar stuurt de naam in van een speler naar keuze. Alle acties die op deze persoon worden uitgevoerd, kaatsen terug naar de uitvoerders zelf. De gespiegelde persoon voert dan zelf dus wel gewoon zijn actie uit op iemand anders.

Stotterende Raadsheer

Naam: Stotterende Raadsheer
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Stotterende Raadsheer kan eenmaal tijdens een spel een tweede stemronde aankondigen, direct na de lynch. Dit doet hij door een privébericht naar de spelleiding te sturen vóór de lynch. Er zijn dan twee lynches achter elkaar.
Bijzonderheden: De spelleiding laat in de krant weten wat de uitslag van de lynch is, en wie het slachtoffer is (zoals gewoonlijk). Daarnaast vermelden ze dat er een tweede lynchronde komt, in plaats van een lunch. Tussen de eerste en tweede lynchronde mag er niet gespeculeerd worden. Na de tweede lynchronde, zal het spel gewoon weer in het normale ritme verder gaan. De Stotterende Raadsheer blijft anoniem.

Variant:
–  Er mag gewoon gespeculeerd worden.

Taai Taai

Naam: Taai Taai
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Wanneer de Taai Taai geluncht wordt, mogen de wolven de lunch erna niemand doden.
Bijzonderheden:  Deze actie gaat automatisch in. Verder heeft de Taai Taai geen bijzondere krachten.

Toneelspeler

Naam: Toneelspeler
Alliantie:
Goed
Rolomschrijving:
Aan het begin van het spel noemt de spelleiding drie rollen/krachten openbaar in de krant. Elke lunch mag de Toneelspeler één van deze drie krachten aannemen en diezelfde nacht uitvoeren. De Toneelspeler kan dus drie (verschillende) acties uitvoeren. De Toneelspeler stuurt dus voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin welke kracht hij gebruikt, en eventueel op wie hij die in wil zetten.
Bijzonderheden:
Indien de Toneelspeler geen privébericht naar de spelleiding stuurt, gaat één van deze krachten automatisch verloren. De Toneelspeler krijgt te horen welke kracht verloren is gegaan.

Variant:
– Er liggen meer dan drie rollen ter beschikking van de Toneelspeler.

Valse Engel

Naam: Valse Engel
Alliantie: Goed (> ?)
Rolomschrijving: De Valse Engel stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler bij wie hij/zij wil waken. Indien de bewaakte speler sterft, dan sterft die als Valse Engel. De Valse Engel neemt de rol (en alliantie) van die speler over. Als de bewaakte speler wordt geconverteerd, zal de Valse Engel worden geconverteerd.
Bijzonderheden: Eventuele gebruikte krachten worden niet aangevuld. Wanneer de Valse Engel de rol overneemt van een neutrale rol met eigen overwinningsvoorwaarden, krijgt hij bericht over eventuele targets/voorwaarden.