Berouwvolle Wolf

Naam: Berouwvolle Wolf
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Berouwvolle Wolf heeft toegang tot het wolvenforum, maar heeft spijt van zijn moorden. De Berouwvolle Wolf is daarom een goede speler en moet helpen de wolven uit te roeien. De Berouwvolle Wolf mag echter niet de lunch insturen.
Bijzonderheden: De Berouwvolle Wolf mag in de speculatie of in ander contact met medespelers niet benoemen wie de andere wolven zijn en mag meestal niet Berouwvolle Wolf claimen (ook al mag de rest dat wel). Ook mag hij nooit de Klaagmuur gebruiken.

Varianten:
– De Berouwvolle Wolf mag niet de aanval openen op medewolven in de openbare speculatie.
– De Berouwvolle Wolf mag wel Berouwvolle Wolf claimen.

Beul

Naam: Beul
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De beul kan eenmaal in het spel een speler naar keuze vermoorden. Dit doet hij door op een moment naar keuze de naam van de speler die hij wil vermoorden in een privébericht naar de spelleiding te sturen.
Bijzonderheden: De spelleiders maken zodra ze daar de tijd voor hebben bekend wie er is vermoord. De beul blijft anoniem.

Varianten:
– De beul wordt na het uitvoeren van de actie bekendgemaakt in de krant.

Beschermengel

Naam: Beschermengel
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De beschermengel kan iedere nacht iemand beschermen. De beschermde speler kan niet sterven door de lunch. Proberen de wolven toch de beschermde speler lunchen? Dan mislukt de lunch. De beschermengel stuurt zijn actie vóór de lunch in een privébericht naar de spelleiding.
Bijzonderheden: De beschermengel mag zichzelf beschermen. Hij mag niet twee keer achter elkaar dezelfde persoon beschermen.

Varianten
:
– De beschermengel beschermt tegen alle nachtelijke acties.
– De beschermengel beschermt tegen alle nachtelijke acties van slechteriken (conversie, sjamaan, etc.)
– De beschermengel mag zichzelf niet beschermen.

Burger

Naam: Burger
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De burger is de meest standaard rol en heeft geen bijzondere krachten. Behalve stemmen voor de lynch, kan de burger niks speciaals.

Boekhouder

Naam: Boekhouder
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De boekhouder krijgt een privébericht van de spelleiding als er tijdens de lynch met de stemmen is gesjoemeld.
Bijzonderheden: De boekhouder krijgt niet te horen met welke stemmen er is gesjoemeld of door wie.

Bountyhunter

Naam: Bountyhunter
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Bountyhunter kan elke lunchdeadline een rolnaam en speler aan elkaar koppelen. Dit stuurt hij in een PB aan de spelleiding. Klopt dit? Dan krijgt hij een prijs (wat de prijs is, wordt dan bekend gemaakt). Indien de combinatie niet klopt, zal er niks gebeuren.

Variant:
– De prijs is van te voren bekend bij de Bountyhunter.
– Er hangt een negatief effect aan verkeerd gokken.

Cipier

Naam: Cipier
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De cipier mag elke nacht één speler opsluiten in een gevangeniscel. Dit doet hij door vóór de lunch in een privébericht naar de spelleiding te laten weten wie hij wil opsluiten. De opgesloten speler is veilig tegen alle nachtacties, maar kan zelf zijn of haar kracht ook niet gebruiken.
Bijzonderheden: De opgesloten speler krijgt niet van tevoren te horen dat hij wordt opgesloten. Hij krijgt wel melding dat hij de afgelopen nacht opgesloten was.

Varianten:
– In sommige spellen heeft de cipier een eigen subforum waar de opgesloten speler van lunch tot lynch zit.
– De speler krijgt niet te horen dat hij opgesloten was.

Cupido

Naam: Cupido
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Cupido moet voor de eerste lunch doorgeven welke twee spelers hij wil koppelen. De twee gekoppelde spelers leven verder als koppel. Ze behouden hun oorspronkelijke rol en alliantie. Wanneer de één sterft, sterft de ander uit liefdesverdriet. De cupido mag ook zichzelf aan iemand koppelen. De twee gekoppelde spelers krijgen een overlegboard, waar alleen zij toegang tot hebben.
Bijzonderheden: Wanneer cupido niet vóór de deadline doorgeeft wie hij koppelt, worden er twee random spelers aan elkaar gekoppeld. Cupido krijgt dan niet te horen wie. Voor het koppel gelden nieuwe overwinningsvoorwaarden:
– Zijn beide spelers van het koppel goed? Dan moeten ze gewoon winnen met goed.
– Zijn beide spelers slecht? Dan moeten ze winnen met slecht.
– Zijn beide spelers van verschillende allianties óf allebei neutraal? Dan winnen ze door alleen over te blijven.

Varianten:
– Cupido kan ook slecht zijn (soms Cupidowolf genoemd).

Dorpse Dorpeling

Naam: Dorpse Dorpeling
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Aan het begin van het spel wordt er in de krant bekendgemaakt wie de Dorpse Dorpeling is. Verder heeft de dorpse dorpeling geen speciale krachten.
Bijzonderheden: Iedereen weet wie de Dorpse Dorpeling is.

Dorpsgek

Naam: Dorpsgek
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De dorpsgek mag elke (on)even lunch de naam van drie spelers insturen in een privébericht naar de spelleiding. Na de lunch krijgt de dorpsgek in willekeurige volgorde te horen welke allianties die drie spelers hebben.
Bijzonderheden:

Variant:
– De dorpsgek krijgt de rolnamen te horen.

Dorpsoudste

Naam: Dorpsoudste
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De dorpsoudste overleeft de eerste aanval van de weerwolven. Wordt de dorpsoudste een tweede keer ingestuurd als lunch, sterft hij wel gewoon.
Bijzonderheden: Al sterft de dorpsoudste op een andere manier dan de lunch (lynch of een goede, moordende rol zoals de beul of de jager), dan verliezen alle spelers hun bijzondere krachten. Iedereen speelt op dat moment verder als burger of gewone weerwolf. Eventuele neutrale partijen verliezen ook hun actieve krachten en kunnen winnen door alleen over te blijven.
Varianten:
– De dorpsoudste ontwijkt ook de eerste poging tot conversie.

Engel

Naam: Engel
Alliantie: Neutraal > Goed
Rolomschrijving: Als de engel in de eerste lynchronde gelyncht wordt, wint de Engel het spel. Gebeurt dit niet, dan speelt de Engel verder als goede speler zonder bijzondere krachten.
Bijzonderheden: Tot de eerste lynchronde is de Engel neutraal, daarna is de Engel goed.

Exorcist

Naam: Exorcist
Alliantie: Goed/Slecht
Rolomschrijving: De exorcist stuurt op een moment naar keuze de naam van een medespeler via een privébericht naar de spelleiding. Die speler verliest op dat moment al zijn bijzondere krachten, en wordt dus een normale burger/normale weerwolf. Neutrale spelers verliezen actieve krachten en kunnen winnen door alleen over te blijven.
Bijzonderheden: Indien de actie wordt uitgevoerd op een burger/weerwolf, dan krijgt die speler te horen dat er een poging is gedaan om eventuele bijzondere krachten uit te drijven. Een weerwolf behoudt altijd het recht om te lunchen.

Gokker

Naam: De Gokker
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Gokker verdient geld door te gokken. Hij gokt op wie geluncht gaat worden. De Gokker mag zelf bepalen hoeveel geld hij inzet (inzetten is niet verplicht). Indien hij goed heeft gegokt, krijgt hij zijn geld dubbel terug. Bij een foute gok, zal de inzet verloren gaan. Sterft niemand, dan krijgt hij zijn inzet terug. De Gokker begint met 2000 euro. Met dit geld kan hij de volgende dingen kopen:
– 500 euro: Een dubbele stem bij de volgende lynch.
– 1000 euro: Bescherming (van een speler naar keuze) voor de komende lunch.
– 2000 euro: Drievoudige stem bij de komende lynch.
– 5000 euro: Levensverzekering (de Gokker kan eenmalig niet dood, ongeacht de wijze waarop zijn dood zou worden bewerkstelligd).
– 10000 euro: Doodsdrankje.
Om iets te kopen stuurt de Gokker een PB naar de spelleiding.

Variant:
– De Gokker kan andere beloningen kopen van het gewonnen geld.

Hacker

Naam: Hacker
Alliantie: Goed/Slecht (zonder boardtoegang)
Rolomschrijving: De hacker mag op een moment naar keuze de namen van drie spelers naar keuze insturen (zichzelf ook). Die drie spelers wisselen dan van rolkracht, maar niet van alliantie. Ze krijgen via privébericht van de spelleiding te horen wat hun nieuwe rolkracht is.
Bijzonderheden:
– Als een goede speler de rolkracht krijgt van een normale weerwolf, dan kan deze speler niet lunchen en krijgt ook geen toegang tot het wolvenboard, andere ‘slechte’ krachten zijn wel gewoon inzetbaar door deze goede speler.
– Wanneer een slechte speler zijn rolkracht doorwisselt, behoudt de slechte speler altijd toegang tot het wolvenboard en behoudt altijd het recht om de lunch in te sturen.
– De spelers sterven met hun oorspronkelijke rol.
– Als een eenmalige kracht al gebruikt is door de oorspronkelijke bezitter van de rolkracht, kan de nieuwe speler die niet hergebruiken. De speler krijgt dit altijd te horen in het geval van een eenmalige rolkracht.

Heks

Naam: Heks
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De heks heeft twee drankjes tot haar beschikking. Het eerste drankje is het ‘doodsdrankje’, waarmee de heks eenmalig in het spel op een moment naar keuze een speler kan doden door een privébericht naar de spelleiding te sturen. Het tweede drankje is het ‘levensdrankje’, waarmee de heks eenmalig een lunch kan stoppen door vóór die lunch de spelleiding een privébericht te sturen dat het levensdrankje in wordt gezet.
Bijzonderheden: Het levensdrankje hoeft dus niet op één iemand te worden gebruikt, maar geldt als een lunchpreventie.

Varianten:
– De heks kan als neutrale rol worden ingezet.

Hercules

Naam: Hercules
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Hercules mag vóór lunch één zelf een rol uitkiezen en heeft op zichzelf dus geen bijzondere krachten. Er zijn echter een paar voorwaarden:
– Het moet een rol zijn met als alliantie goed.
– Het mag geen zienende rol zijn.
– De rol mag te allen tijden ongeschikt worden bevonden door de spelleiding.
– De rol moet in de database staan.
Bijzonderheden: De Hercules sterft als Hercules en de gekozen rol wordt bekendgemaakt.

Variant:
– De voorwaarden kunnen wisselen van spel tot spel.
– De Hercules sterft alleen met de nieuwe rol.

Huidenwisselaar

Naam: Huidenwisselaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De huidenwisselaar stuurt vóór elke lunch in met welke speler hij wisselt: alle acties die worden uitgevoerd op de huidenwisselaar, worden uitgevoerd op de gewisselde speler, en vice versa.
Bijzonderheden: De huidenwisselaar mag niet twee keer achter elkaar met dezelfde speler wisselen. Indien er geen naam is ingestuurd, dan bepaalt random.org met wie de huidenwisselaar wisselt. De huidenwissel geldt alleen voor nachtacties.

Variant:
– De huidenwissel geldt voor alle nachtacties en de acties tot de eerstvolgende lynch.

Illusionist

Naam: Illusionist
Alliantie: Goed/Neutraal
Rolomschrijving: De Illusionist stuurt op één moment naar keuze een privébericht naar de spelleiding met de namen van twee spelers. Deze spelers wisselen dan van rol. De actie mislukt wanneer tenminste één van de spelers  Autist is of toegang tot het wolvenboard heeft.
Bijzonderheden: Indien de actie mislukt, krijgt alleen de Illusionist dit te horen en mag hij zijn kracht niet nogmaals gebruiken. Wanneer de Illusionist neutraal is, moet hij vóór lunch één kiezen voor welke alliantie hij wil spelen; hij wint dan mee met die alliantie, maar voor zienende rollen blijft de Illusionist neutraal.

Jager

Naam: Jager
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Jager stuurt in een privébericht de naam van de speler die hij mee wil nemen in zijn dood. Wanneer de Jager sterft, dan neemt de Jager de laatst ingezonden speler mee in zijn dood.
Bijzonderheden: De Jager mag op elk gewenst moment zijn target wijzigen. Indien de Jager in de nacht sterft en het target is die nacht beschermd/slaapt ergens anders, dan mislukt de Jager zijn moord.