Hacker

Naam: Hacker
Alliantie: Goed/Slecht (zonder boardtoegang)
Rolomschrijving: De hacker mag op een moment naar keuze de namen van drie spelers naar keuze insturen (zichzelf ook). Die drie spelers wisselen dan van rolkracht, maar niet van alliantie. Ze krijgen via privébericht van de spelleiding te horen wat hun nieuwe rolkracht is.
Bijzonderheden:
– Als een goede speler de rolkracht krijgt van een normale weerwolf, dan kan deze speler niet lunchen en krijgt ook geen toegang tot het wolvenboard, andere ‘slechte’ krachten zijn wel gewoon inzetbaar door deze goede speler.
– Wanneer een slechte speler zijn rolkracht doorwisselt, behoudt de slechte speler altijd toegang tot het wolvenboard en behoudt altijd het recht om de lunch in te sturen.
– De spelers sterven met hun oorspronkelijke rol.
– Als een eenmalige kracht al gebruikt is door de oorspronkelijke bezitter van de rolkracht, kan de nieuwe speler die niet hergebruiken. De speler krijgt dit altijd te horen in het geval van een eenmalige rolkracht.

Huidenwisselaar

Naam: Huidenwisselaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De huidenwisselaar stuurt vóór elke lunch in met welke speler hij wisselt: alle acties die worden uitgevoerd op de huidenwisselaar, worden uitgevoerd op de gewisselde speler, en vice versa.
Bijzonderheden: De huidenwisselaar mag niet twee keer achter elkaar met dezelfde speler wisselen. Indien er geen naam is ingestuurd, dan bepaalt random.org met wie de huidenwisselaar wisselt. De huidenwissel geldt alleen voor nachtacties.

Variant:
– De huidenwissel geldt voor alle nachtacties en de acties tot de eerstvolgende lynch.

Fluitspeler

Naam: Fluitspeler
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Fluitspeler stuurt vóór elke lunch een naam in van een speler naar keuze via een privébericht naar de spelleiding. Deze speler wordt betoverd en krijgt hiervan een bericht. Dit heeft verder geen invloed op de kracht/alliantie van de betoverde speler.
Bijzonderheden: De Fluitspeler wint het spel wanneer alle nog in leven zijnde spelers (exclusief de Fluitspeler zelf) zijn betoverd. De Fluitspeler is onbekend bij de betoverde speler(s).

Variant:
– De Fluitspeler mag meer dan één persoon per lunch betoveren.

Klokkenluider

Naam: Klokkenluider
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Klokkenluider mag eenmalig in het spel de speculatie tot aan de eerstvolgende lynch sluiten. Er kan dan niet meer gespeculeerd worden tot na de lynch. De Klokkenluider heeft geen toegang tot het wolvenboard.
Bijzonderheden: De actie moet minimaal zes uur van tevoren worden ingezet en in de krant wordt bekendgemaakt dat de speculatie dicht is tot de lynch. De spelleiding zorgt ervoor dat de speculatie dan vanaf zes uur voor de lynch wordt gesloten.

Variant:
– De Klokkenluider heeft toegang tot het wolvenboard (en mag dan ook gewoon de lunch insturen).

Inactievenviller

Naam: Inactievenviller
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: Wanneer er een speler inactief wordt uitgeschreven, mag de Inactievenviller eenmalig gebruik maken van die kracht. Dit doet hij door een privébericht te sturen naar de spelleiding te sturen. De Inactievenviller behoort dan tot het eind van die speldag tot de alliantie van de bijbehorende rol.
Bijzonderheden: De Inactievenviller krijgt nooit toegang tot het wolvenboard en mag ook niet lunchen als hij de rol van een gewone weerwolf overneemt. Als eenmalige krachten reeds zijn gebruikt, mag de Inactievenviller ze niet nogmaals gebruiken. De Inactievenviller wint met de alliantie die hij op een bepaald moment heeft; is hij neutraal, dan moet hij alleen overblijven. De Inactievenviller mag ook de rol overnemen van andere uitschrijvingen (spelbederf, regels overtreden, vrijwillig).

Variant:
– De Inactievenviller is goed/slecht.
– De Inactievenviller behoudt de alliantie (en rolkracht) van de gekozen rol totdat hij een nieuwe inactieve rol overneemt. Hij mag dan niet meer terug switchen.

Pechvogel

Naam: Pechvogel
Alliantie: Neutraal (> ?)
Rolomschrijving: De Pechvogel begint als neutrale rol en neemt de rol over van de eerste speler die sterft. De speler die als eerste sterft, wordt in de krant bekendgemaakt als de Pechvogel.
Bijzonderheden: De Pechvogel wordt, totdat hij een rol overneemt, als neutraal gezien.

Survivor

Naam: Survivor
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Survivor kan met elke partij winnen, indien hij tot het einde in leven blijft. Verder heeft hij geen bijzondere krachten.
Bijzonderheden: De Survivor kan alleen met partijen winnen die winnen door een meerderheid te behalen (goed, slecht, geliefden, sekte). De Survivor wint dus niet mee met de Francofoob of Fluitspeler.

Spiegelaar

Naam: Spiegelaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Spiegelaar stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de persoon die hij wil spiegelen. De persoon die gespiegeld is, voert zijn actie, zonder het te weten, op zichzelf uit. Zo luncht een wolf zichzelf, ziet een ziener zijn eigen alliantie en beschermt een beschermer zichzelf.
Bijzonderheden: De Spiegelaar mag niet zijn eigen naam insturen. Als hij geen naam instuurt, dan bepaalt random.org.

Variant:
– De Spiegelaar stuurt de naam in van een speler naar keuze. Alle acties die op deze persoon worden uitgevoerd, kaatsen terug naar de uitvoerders zelf. De gespiegelde persoon voert dan zelf dus wel gewoon zijn actie uit op iemand anders.

Stoorwolf

Naam: Stoorwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Stoorwolf kan één keer in het spel de zichtbare rol van een lunch- of lynchslachtoffer veranderen. Indien hij de volgende deadline de rol wil aanpassen, stuurt hij een privébericht aan de spelleiding met daarin de rol + rolomschrijving.
Bijzonderheden: De rol moet uit de rollendatabase komen.

Sultanamonster

Naam: Sultanamonster
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: Het Sultanamonster mag éénmalig in het spel de lunch vervroegd uitvoeren. Dit doet hij door naar de spelleiding te sturen dat ze een speler willen brunchen. De brunch wordt dan zo snel mogelijk geplaatst. De eerstvolgende lunch gaat dan echter niet door.
Bijzonderheden: In de krant wordt niet vermeld dat het om een brunch gaat.

Wolfshond

Naam: Wolfshond
Alliantie: Goed/Slecht
Rolomschrijving: De Wolfshond moet vóór lunch één in een privébericht doorgeven aan de spelleiding of hij wil spelen voor goed (burger) of voor slecht (weerwolf). Als de Wolfshond voor slecht kiest, krijgt hij volwaardig boardtoegang en is een normale weerwolf.
Bijzonderheden: De Wolfshond sterft altijd als Wolfshond en het is dus niet bekend of hij voor goed/slecht heeft gekozen. Eventuele zienende rollen zien de alliantie waar de Wolfshond voor gekozen heeft. Als de Wolfshond niet aangeeft voor welke alliantie hij kiest, dan wordt hij een gewone burger.

Wisselaar

Naam: Wisselaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Wisselaar stuurt vóór de lunch een privébericht naar de spelleiding met de naam van de speler met wie hij/zij wil wisselen. De Wisselaar krijgt dan de rol van de aangegeven speler, en de aangegeven speler wordt de nieuwe Wisselaar. De nieuwe Wisselaar weet niet wie de oorspronkelijke Wisselaar was.
Bijzonderheden: Het wisselen mislukt wanneer de aangegeven speler neutraal of slecht (met boardtoegang) is. Er kan ook niet worden gewisseld met Zielsverwanten, Siamese Tweelingen of beschermde spelers. Als een kracht al is gebruikt door een speler, wordt deze niet aangevuld.

Wolf in Schaapskleren

Naam: Wolf in Schaapskleren
Alliantie: Slecht (voor Zieners goed)
Rolomschrijving: De Wolf in Schaapskleren is een slechte speler met boardtoegang die door zienende rollen ( Ziener, Dorpsgek, etc.) wordt gezien als goed.
Bijzonderheden: