Het (Toegewijde) Dienstmeisje

Naam: Het Toegewijde Dienstmeisje
Alliantie: Neutraal > ?
Rolomschrijving: Het Toegewijde Dienstmeisje kan één keer in het spel naar de spelleiding een privébericht sturen dat ze de rol van het lynchslachtoffer van de eerstvolgende lynch wil overnemen. De speler die die betreffende lynch sterft, sterft als het Toegewijde Dienstmeisje. Het Toegewijde Dienstmeisje krijgt via privébericht te horen wat haar nieuwe rol is. Ze speelt vanaf dat moment verder met de nieuwe rol en bijbehorende alliantie.
Bijzonderheden: Eventuele opgemaakte eenmalige acties kunnen niet worden hergebruikt. Het (voormalige) Toegewijde Dienstmeisje krijgt dit van de spelleiding te horen. Het lynchslachtoffer van wie het Toegewijde Dienstmeisje de rol overneemt, sterft altijd als het Toegewijde Dienstmeisje. Als het Toegewijde Dienstmeisje later sterft, sterft ze met de rol die ze heeft overgenomen van de meester. Zolang het Toegewijde Dienstmeisje nog geen rol heeft overgenomen, kan ze niet winnen.

Variant:
– Het Toegewijde Dienstmeisje kiest aan het begin van het spel een speler van wie ze de rol wil overnemen wanneer deze sterft. Die speler sterft dan als Toegewijde Dienstmeisje.

Heks

Naam: Heks
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De heks heeft twee drankjes tot haar beschikking. Het eerste drankje is het ‘doodsdrankje’, waarmee de heks eenmalig in het spel op een moment naar keuze een speler kan doden door een privébericht naar de spelleiding te sturen. Het tweede drankje is het ‘levensdrankje’, waarmee de heks eenmalig een lunch kan stoppen door vóór die lunch de spelleiding een privébericht te sturen dat het levensdrankje in wordt gezet.
Bijzonderheden: Het levensdrankje hoeft dus niet op één iemand te worden gebruikt, maar geldt als een lunchpreventie.

Varianten:
– De heks kan als neutrale rol worden ingezet.

Huidenwisselaar

Naam: Huidenwisselaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De huidenwisselaar stuurt vóór elke lunch in met welke speler hij wisselt: alle acties die worden uitgevoerd op de huidenwisselaar, worden uitgevoerd op de gewisselde speler, en vice versa.
Bijzonderheden: De huidenwisselaar mag niet twee keer achter elkaar met dezelfde speler wisselen. Indien er geen naam is ingestuurd, dan bepaalt random.org met wie de huidenwisselaar wisselt. De huidenwissel geldt alleen voor nachtacties.

Variant:
– De huidenwissel geldt voor alle nachtacties en de acties tot de eerstvolgende lynch.

Burgemeester

De Burgemeester wordt vaak aan het begin van het spel gekozen aan de hand van speeches of een andere vorm van stemming. Spelers die Burgemeester willen worden stellen zich kandidaat door een (anonieme) speech te schrijven. De schrijver van de speech met de meeste stemmen wordt de Burgemeester. Bij een gelijkspel geeft de stem van de Burgemeester de doorslag en bepaalt dus wie er gelyncht wordt.
Ook wijst de Burgemeester een opvolger aan, dit wordt de nieuwe Burgemeester als de oorspronkelijke komt te overlijden. De nieuwe Burgemeester wijst ook een opvolger aan. Wordt er geen opvolger aangewezen, dan bepaalt random.org wie de nieuwe Burgemeester wordt.
In een enkel spel krijgt een speler vanaf het begin de Burgemeester als rol toegewezen, in dit geval zijn er geen verkiezingen.

Leugenwolf

Naam: Leugenwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Leugenwolf mag twee keer in het spel ‘liegen’ tijdens de lynch. Dit houdt in dat er in de krant komt te staan dat de Leugenwolf op speler X heeft gestemd, terwijl hij in werkelijkheid op speler Y stemt. De Leugenwolf doet dit door een privébericht te sturen naar de spelleiding met daarin de échte stem en de leugenstem (deze laatste is zichtbaar in de krant)
Bijzonderheden: Bij het stemmentotaal kan er te zien zijn dat er met de stemmen is gesjoemeld, maar er wordt niet gemeld door wie.

Variant:
– De Leugenwolf mag zijn actie vaker/minder vaak gebruiken.

Oplettende Burger

Naam: Oplettende Burger
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Oplettende Burger is een gewone Burger die bij aanvang van het spel twee extra stembriefjes krijgt. Deze mag hij inzetten wanneer hij wil en op wie hij wil. Deze stembriefjes worden anoniem bekendgemaakt in de krant.
Bijzonderheden: In tegenstelling tot de Raaf, worden de stemmen van de Oplettende Burger niet in een apart krantenbericht geplaatst en dus pas bij de lynch bekendgemaakt.

Raaf

Naam: Raaf
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Raaf mag mag vóór de lynch een bericht naar de spelleiding sturen met daarin twee extra (anonieme) lynchstemmen. Deze stemmen worden in een apart bericht gepubliceerd in de krant.
Bijzonderheden: De Raaf moet de lynchstemmen tijdig opsturen en mag tot uiterlijk één uur voor de de lynchdeadline worden ingestuurd. Zijn eigen stem mag afwijken van de raafstemmen.

Variant:
– De raafstemmen worden tegelijk met de lynch geplaatst. In dat geval komt er achter de persoon ‘+2’ te staan/
– De Raaf mag slechts één raafstem uitbrengen.
– De raafstemmen mogen op twee verschillende spelers worden uitgebracht.

Rechter

Naam: Rechter
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Rechter mag éénmalig zijn veto uitspreken over de lynchuitslag. Dit doet hij vóór de betreffende lynch een privébericht naar de spelleiding te sturen. In plaats van dat de speler met de meeste stemmen wordt gelyncht, wordt de speler waar de rechter op stemt gelyncht.
Bijzonderheden: Er wordt niet in de krant gemaakt hoe het komt dat de speler met de meeste stemmen gespaard is gebleven. De Rechter blijft (in een bepaalde mate) anoniem.

Variant:
– Er wordt wel bekendgemaakt dat er een veto is uitgesproken, maar niet door wie.

Siamese Tweeling


Naam: Siamese Tweeling
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Siamese Tweeling is een rol die gedeeld wordt door twee spelers. Alle acties die op de één worden uitgevoerd, gelden ook op de ander. Ze moeten ook stemmen op dezelfde persoon; als ze stemmen op een wolf, dan tellen hun stemmen voor drie.
Bijzonderheden: Acties op de Siamese Tweeling gelden altijd op allebei; ze zijn allebei beschermd, worden allebei geconverteerd, etc. Als de één gelyncht wordt, sterft de ander dus mee.

Variant:
– De stemmen van de Siamese Tweeling tellen niet voor drie, maar gewoon voor twee.

Verhullende weerwolf

Naam: Verhullende Weerwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Verhullende Weerwolf mag één keer in het spel aan de spelleiding doorgeven dat hij de rol van het eerstvolgende slachtoffer wil verhullen. In de krant staat dan alleen welke speler er is gestorven.
Bijzonderheden: De Verhullende Weerwolf krijgt via een privébericht te horen wat de rol en alliantie van de verhulde speler was. Zowel de lynch als de lunch kunnen worden verhuld.

Zondebok

Naam: Zondebok
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Zondebok is een krachtloze speler. Wanneer het tijdens de lynch gelijkspel is, sterft de Zondebok. Ongeacht of hij de meeste stemmen had samen met een andere speler of niet.
Bijzonderheden: