Berouwvolle Wolf

Naam: Berouwvolle Wolf
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Berouwvolle Wolf heeft toegang tot het wolvenforum, maar heeft spijt van zijn moorden. De Berouwvolle Wolf is daarom een goede speler en moet helpen de wolven uit te roeien. De Berouwvolle Wolf mag echter niet de lunch insturen.
Bijzonderheden: De Berouwvolle Wolf mag in de speculatie of in ander contact met medespelers niet benoemen wie de andere wolven zijn en mag meestal niet Berouwvolle Wolf claimen (ook al mag de rest dat wel). Ook mag hij nooit de Klaagmuur gebruiken.

Varianten:
– De Berouwvolle Wolf mag niet de aanval openen op medewolven in de openbare speculatie.
– De Berouwvolle Wolf mag wel Berouwvolle Wolf claimen.

Apostaat

Naam: Apostaat
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Apostaat stuurt vóór elke lunch een PB naar de spelleiding met de naam van de speler die hij wil beschermen. Deze speler is dan beschermd tegen het visioen van zienende rollen.
Bijzonderheden: Wanneer de bescherming slaagt, krijgt de Ziener te horen dat het visioen is mislukt en de Dorpsgek ontvangt maar twee van de drie allianties. Wanneer de Apostaat’s actie succesvol is, krijgt hij hier bericht van en mag hij de dag erna niemand beschermen. Hij mag ook niet de lunch insturen, maar heeft wel boardtoegang. De Apostaat mag niet tweemaal op rij dezelfde persoon beschermen.

Variant:
– De Apostaat mag wel gewoon de lunch insturen, hij wordt dan de Apostaatwolf genoemd.
– De Apostaat laat het visioen niet mislukken, maar kan eenmalig (of vaker) bepalen welke alliantie de Ziener te zien krijgt, ongeacht welke speler hij opvraagt. Deze kracht is niet aan bescherming onderhevig.
– De Apostaat laat het visioen niet mislukken, maar kan eenmalig (of vaker) de naam van een speler insturen. De Ziener denkt dan dat hij zijn eigen target bekijkt, terwijl hij de rol/alliantie van de door de Apostaat ingestuurde speler te zien krijgt.

Boekhouder

Naam: Boekhouder
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De boekhouder krijgt een privébericht van de spelleiding als er tijdens de lynch met de stemmen is gesjoemeld.
Bijzonderheden: De boekhouder krijgt niet te horen met welke stemmen er is gesjoemeld of door wie.

Dorpsgek

Naam: Dorpsgek
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De dorpsgek mag elke (on)even lunch de naam van drie spelers insturen in een privébericht naar de spelleiding. Na de lunch krijgt de dorpsgek in willekeurige volgorde te horen welke allianties die drie spelers hebben.
Bijzonderheden:

Variant:
– De dorpsgek krijgt de rolnamen te horen.

Illusionist

Naam: Illusionist
Alliantie: Goed/Neutraal
Rolomschrijving: De Illusionist stuurt op één moment naar keuze een privébericht naar de spelleiding met de namen van twee spelers. Deze spelers wisselen dan van rol. De actie mislukt wanneer tenminste één van de spelers  Autist is of toegang tot het wolvenboard heeft.
Bijzonderheden: Indien de actie mislukt, krijgt alleen de Illusionist dit te horen en mag hij zijn kracht niet nogmaals gebruiken. Wanneer de Illusionist neutraal is, moet hij vóór lunch één kiezen voor welke alliantie hij wil spelen; hij wint dan mee met die alliantie, maar voor zienende rollen blijft de Illusionist neutraal.

Klaagmuurtovenaar

Naam: Klaagmuurtovenaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Klaagmuurtovenaar mag vóór elke lunch een privébericht sturen naar de spelleiding om op te vragen van welke speler een bericht op de klaagmuur (van de meest recente lynch) komt.
Bijzonderheden: De Klaagmuurtovenaar mag alleen een bericht van de meest recente lynch opvragen, niet van eerdere lynches.

Variant:
– De Klaagmuurtovenaar krijgt te horen van welke rol het bericht afkomstig is.

Ooggetuige

Naam: Ooggetuige
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Ooggetuige stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler bij wie hij/zij wil waken. Als die speler vervolgens de lunch is geweest, krijgt de ooggetuige via de spelleiding te horen wie de wolf is die de bewaakte speler heeft geluncht.
Bijzonderheden: als de Ooggetuige waakt bij de geliefde van degene die geluncht is, ziet de Ooggetuige niet wie de lunchende wolf was. Als de Ooggetuige bij de Slet waakt, en er wordt een lunchpoging gedaan op de Slet (die niet thuis is), dan krijgt de Ooggetuige wél te horen welke wolf er langs is geweest.

Onschuldig meisje

Naam: Het Onschuldige Meisje
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Het Onschuldige Meisje mag elke speldag (lunch tot lunch) een privébericht sturen naar de spelleiding op een moment naar keuze. Het Onschuldige Meisje krijgt bij de eerstvolgende lunch het bericht te horen dat het dichtste voor het moment van opvragen op het wolvenboard is geplaatst.
Bijzonderheden:

Variant:
– De wolven weten dat er een Onschuldig Meisje is. Ze mogen dan onder elke post twee namen van spelers zetten. Al vraagt het Onschuldige Meisje een bericht op met haar naam erin, sterft ze direct. De wolven moeten elk bericht twee andere namen onder het bericht zetten.

Mythomaan

Naam: Mythomaan
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Mythomaan stuurt vóór de eerste lunch een privébericht met daarin de naam van een speler naar de spelleiding. Is deze speler een weerwolf (ongeacht welke soort), dan wordt de Mythomaan een normale weerwolf. Is het een Ziener, dan wordt de Mythomaan ook een Ziener. Is het een andere rol, dan wordt de Mythomaan burger.
Bijzonderheden: Indien de Mythomaan géén naam doorgeeft, wordt het automatisch een burger. Offboard slechtjes als Welpen, Sjamaans, e.a. vallen onder ‘andere rollen’ en leiden er dus toe dat de Mythomaan burger wordt. De Mythomaan krijgt niet te horen wat de exacte rol is van de gekozen speler, enkel wat zijn nieuwe rol is.

Sjamaan

Naam: Sjamaan
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Sjamaan is een slechte speler zonder boardtoegang. De Sjamaan kan elke lunch een speler opvragen door een privébericht te sturen naar de spelleiding. De Sjamaan krijgt dan de alliantie van de gekozen speler te horen.
Bijzonderheden:

Variant:
– De Sjamaanwolf: deze heeft dezelfde kracht als de Sjamaan, maar dan met boardtoegang en lunchrecht.
– De Sjamaan ziet rollen in plaats van allianties.

Quizmaster

Naam: Quizmaster
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Quizmaster mag vóór elke lunchdeadline een vraag naar de spelleiding sturen. Dit moet een vraag zijn die de spelleiding kan beantwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of een getal. De vraag mag altijd worden afgekeurd door de spelleiding.
Bijzonderheden: De Quizmaster mag niet vragen naar de alliantie/rol van één specifieke speler. De Quizmaster mag een reservevraag insturen als hij bang is dat zijn vraag niet goed wordt gekeurd.

Variant:
– De spelleiding stuurt de Quizmaster een vraag die met ‘ja’ of ‘nee’ moet worden beantwoord door de Quizmaster. Heeft hij het goed? Dan krijgt hij een beloning. Heeft hij het fout? Dan gebeurt er niets.

Vos

Naam: Vos
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Vos mag elke lunch drie namen via een privébericht insturen naar de spelleiding. De Vos krijgt dan te horen of er een slechte speler tussen deze drie spelers zit, maar niet wie en ook niet hoe veel. Als het antwoord ‘ja’ is, mag de Vos de nacht erna weer drie spelers doorgeven. Als het antwoord ‘nee’ is, raakt de Vos zijn/haar kracht kwijt.
Bijzonderheden: De Vos krijgt alleen te horen of er een slechte speler tussen zit. Er wordt niks gezegd over eventuele neutrale spelers.

Varianten:
– De Vos kiest één speler uit, en er wordt verteld of er wel of niet een slechte speler zit tussen de gekozen speler en de (nog levende) spelers direct boven/onder die speler in de deelnemerslijst.
– De Vos mag de kracht alleen in (on)even nachten inzetten.
– De kracht van de Vos kan niet op raken.

Vrouw Holle

Naam: Vrouw Holle
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Vrouw Holle stuurt voor elke lunch de naam van een medespeler in een privébericht naar de spelleiding. Vrouw Holle krijgt na de lunch te horen of die speler ‘goed’ of ‘niet goed’ is. Eenmalig in het spel mag Vrouw Holle op een moment naar keuze een privébericht sturen naar de spelleiding met daarin de namen van twee spelers; ze mag er eentje besmeuren met pek (dit betekent dat deze speler niet wordt vertrouwd door Vrouw Holle) en de ander met veren (deze speler wordt wel vertrouwd door Vrouw Holle). De spelleiding plaatst in de krant wie er is besmeerd met pek en veren.
Bijzonderheden: Vrouw Holle moet twee spelers tegelijk besmeuren en mag er niet voor kiezen om eerst een speler met pek te besmeuren, en twee speldagen later met veren. Vrouw Holle mag haarzelf besmeuren met pek/veren.

Wisselaar

Naam: Wisselaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Wisselaar stuurt vóór de lunch een privébericht naar de spelleiding met de naam van de speler met wie hij/zij wil wisselen. De Wisselaar krijgt dan de rol van de aangegeven speler, en de aangegeven speler wordt de nieuwe Wisselaar. De nieuwe Wisselaar weet niet wie de oorspronkelijke Wisselaar was.
Bijzonderheden: Het wisselen mislukt wanneer de aangegeven speler neutraal of slecht (met boardtoegang) is. Er kan ook niet worden gewisseld met Zielsverwanten, Siamese Tweelingen of beschermde spelers. Als een kracht al is gebruikt door een speler, wordt deze niet aangevuld.

Wethouder

Naam: Wethouder
Alliantie: Neutraal > ?
Rolomschrijving: De Wethouder begint als neutrale speler zonder krachten. Wanneer er een Burgemeester is gekozen, kopieert de Wethouder zijn/haar rol en krijgt toegang tot eventuele subboards.
Bijzonderheden: De Wethouder kopieert geen dubbelrollen (geliefden).

Ziener

Naam: Ziener
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Ziener stuurt voor elke lunch een privébericht naar de spelleiding met daarin de naam van de speler die hij/zij wil bekijken. De spelleiding laat de Ziener na de lunch weten wat de alliantie van de betreffende speler is.
Bijzonderheden:

Varianten:
– De Ziener ziet de exacte rol van de opgevraagde speler.
– De Ziener mag zijn/haar kracht een maximaal aantal keer gebruiken.
– De Ziener mag zijn/haar kracht alleen (on)even lunches gebruiken.

Zienertweeling

Naam: Zienertweeling
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Zienertweeling bestaat uit twee spelers. Samen vervullen zij de taak van één volwaardige Ziener. Één van de twee bepaalt in welke speler er wordt bekeken tijdens de lunch, de ander ontvangt de alliantie. De Zienertweeling bepaalt zelf wie het visioen instuurt, de ander krijgt dan automatisch de alliantie te horen.
Bijzonderheden: Wanneer één van de twee spelers sterft, kunnen ze hun kracht niet meer gebruiken. De Zienertweeling mag elke lunch wisselen qua taak, maar dit hoeft niet. Ook kan de Zienertweeling niet geconverteerd worden.

Variant:
– De spelleiding bepaalt in de rolomschrijving wie van de Tweeling welke taak heeft (visioen opvragen of alliantie ontvangen). De Tweeling mag dan dus niet wisselen.
– De Zienertweeling bepaalt zelf aan het begin wie welke taak uitvoert, en mag daarna niet meer wisselen.