Berouwvolle Wolf

Naam: Berouwvolle Wolf
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Berouwvolle Wolf heeft toegang tot het wolvenforum, maar heeft spijt van zijn moorden. De Berouwvolle Wolf is daarom een goede speler en moet helpen de wolven uit te roeien. De Berouwvolle Wolf mag echter niet de lunch insturen.
Bijzonderheden: De Berouwvolle Wolf mag in de speculatie of in ander contact met medespelers niet benoemen wie de andere wolven zijn en mag meestal niet Berouwvolle Wolf claimen (ook al mag de rest dat wel). Ook mag hij nooit de Klaagmuur gebruiken.

Varianten:
– De Berouwvolle Wolf mag niet de aanval openen op medewolven in de openbare speculatie.
– De Berouwvolle Wolf mag wel Berouwvolle Wolf claimen.

Burger

Naam: Burger
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De burger is de meest standaard rol en heeft geen bijzondere krachten. Behalve stemmen voor de lynch, kan de burger niks speciaals.

Engel

Naam: Engel
Alliantie: Neutraal > Goed
Rolomschrijving: Als de engel in de eerste lynchronde gelyncht wordt, wint de Engel het spel. Gebeurt dit niet, dan speelt de Engel verder als goede speler zonder bijzondere krachten.
Bijzonderheden: Tot de eerste lynchronde is de Engel neutraal, daarna is de Engel goed.

Geliefden

Geliefden worden gevormd door Cupido. De Geliefden krijgen een board waarop ze samen mogen overleggen. Geliefden behouden hun oorspronkelijke rol, alliantie en krachten. Wanneer één van de Geliefden sterft, sterft de ander ook. De allianties van de spelers hebben invloed op de overwinningsvoorwaarden van het stel:
– Zijn beide spelers goed, dan winnen ze gewoon mee met goed.
– Zijn beide spelers slecht, dan winnen ze gewoon mee met slecht.
– Zijn de spelers van verschillende allianties (goed/slecht, goed/neutraal of slecht/neutraal) óf beide neutraal, dan winnen ze het spel door alleen over te blijven.

Franco-fobo-foob

Naam: Franco-fobo-foob
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Franco-fobo-foob is een neutrale speler die vóór lunch één bepaalt wie de drie targets van de Francofoob zijn. Dit doet hij door een privébericht naar de spelleiding te sturen met daarin drie namen. Hij kent de Francofoob niet. Wanneer de Francofoob sterft, mag de Franco-fobo-foob kiezen voor welke alliantie hij verder speelt.
Bijzonderheden: Als de Franco-fobo-foob slecht wordt, blijft hij offboard. Kiest hij voor neutraal, dan moet hij alleen overblijven. Indien de Franco-fobo-foob geen drie namen door stuurt, worden de drie targets random bepaald. De Franco-fobo-foob is dan niet op de hoogte van de targets.

Francofoob

Naam: Francofoob
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Francofoob kiest vóór lunch één drie spelers uit door hun naam via een privébericht naar de spelleiding te sturen. De Francofoob wint het spel wanneer deze drie spelers dood zijn. Wanneer de Francofoob sterft, worden zijn targets niet bekendgemaakt.
Bijzonderheden: Wanneer de Francofoob wordt gekoppeld, vervallen de oorspronkelijke overwinningsvoorwaarden.

Variant:
– De Franco-fobo-foob kiest de targets van de Francofoob; is de Francofoob één van die drie targets? Dan moet hij zelf als laatste sterven om het spel te winnen.

Verschrikkelijke Sektariër

Naam: Verschrikkelijke Sektariër
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Verschrikkelijke Sektariër behoort tot een bepaald deel van de deelnemersgroep, die door de spelleiding wordt gesplitst op de grond van een bepaald kenmerk (mannelijk/vrouwelijk, even/oneven op de deelnemerslijst, bovenste/onderste helft van de deelnemerslijst, etc.). Hij wint wanneer alle spelers van de groep waartoe hij niet behoort zijn uitgeschakeld. De Verschrikkelijke Sektariër krijgt bij aanvang van het spel te horen welke twee groepen er zijn.
Bijzonderheden: De Verschrikkelijke Sektariër blijft te allen tijde neutraal, ook al wordt hij geconverteerd. Hij krijgt dan toegang tot het wolvenboard en mag de lunch insturen, maar behoudt zijn eigen overwinningsvoorwaarden en kan niet mee winnen met de wolven. Als de Verschrikkelijke Sektariër wordt gekoppeld, vervallen zijn overwinningsvoorwaarden wel en moet hij winnen met zijn geliefde.

Weerwolf

Naam: Weerwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Weerwolven mogen elke nacht een speler lunchen en hebben samen een board om met elkaar te overleggen. Verder heeft de Weerwolf geen speciale krachten.
Bijzonderheden: De Weerwolven winnen (net als andere spelers met de slechte alliantie) wanneer de nog in leven zijnde Weerwolven mét boardtoegang een meerdheid vormen over alle nog in leven zijnde spelers.

Wolfshond

Naam: Wolfshond
Alliantie: Goed/Slecht
Rolomschrijving: De Wolfshond moet vóór lunch één in een privébericht doorgeven aan de spelleiding of hij wil spelen voor goed (burger) of voor slecht (weerwolf). Als de Wolfshond voor slecht kiest, krijgt hij volwaardig boardtoegang en is een normale weerwolf.
Bijzonderheden: De Wolfshond sterft altijd als Wolfshond en het is dus niet bekend of hij voor goed/slecht heeft gekozen. Eventuele zienende rollen zien de alliantie waar de Wolfshond voor gekozen heeft. Als de Wolfshond niet aangeeft voor welke alliantie hij kiest, dan wordt hij een gewone burger.

Wolfmens

Naam: Wolfmens
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Wolfmens is een normale burger die door zieners als ‘slecht’ wordt gezien.
Bijzonderheden: De Wolfmens heeft geen bijzondere krachten.

Variant:
– Doordat de Wolfmens een vervelende rol is om te spelen, kan hij gecompenseerd worden door het te combineren met een andere rol.

Zandmannetje

Naam: Zandmannetje
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: Het Zandmannetje stuurt vóór lunch één een naam van een medespeler via een privébericht naar de spelleiding. Is dit een Weerwolf mét boardtoegang, dan groeit het Zandmannetje op tot normale weerwolf. Is het een speler zonder boardtoegang, dan blijft het Zandmannetje een slechte burger zonder bijzondere krachten.
Bijzonderheden: