Beul

Naam: Beul
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De beul kan eenmaal in het spel een speler naar keuze vermoorden. Dit doet hij door op een moment naar keuze de naam van de speler die hij wil vermoorden in een privébericht naar de spelleiding te sturen.
Bijzonderheden: De spelleiders maken zodra ze daar de tijd voor hebben bekend wie er is vermoord. De beul blijft anoniem.

Varianten:
– De beul wordt na het uitvoeren van de actie bekendgemaakt in de krant.

Conversiewolf

Naam: Conversiewolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Conversiewolf mag op een moment naar keuze een speler converteren. Dit doet hij door op een moment naar keuze een privébericht te sturen naar de spelleiding. Deze speler wordt dan een normale weerwolf, en verliest zijn oorspronkelijke kracht. Deze speler sterft ook als normale weerwolf.
Bijzonderheden: De conversie wordt niet gemeld in de krant.

Varianten:
– De geconverteerde behoudt zijn oorspronkelijke rolkracht.
– De geconverteerde sterft met de oorspronkelijke rol, eventueel kan erbij worden gezet dat hij geconverteerd is.
– De conversie is een nachtactie en vindt plaats naast de lunch.
– Er wordt in de krant bekendgemaakt dat er iemand is geconverteerd.

Grote Boze Wolf

Naam: Grote Boze Wolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Grote Boze Wolf mag eenmalig in het spel naast het gewone lunchslachtoffer, een tweede slachtoffer insturen. Dit doet hij door vóór de betreffende lunch aan te geven dat hij een extra speler wil doden.
Bijzonderheden: De Grote Boze Wolf verliest zijn kracht wanneer één van zijn medewolven (met boardtoegang) is gestorven. De extra lunch is aan dezelfde invloeden onderhevig als de reguliere lunch (bescherming, huidenwisselaar, etc.)

Heks

Naam: Heks
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De heks heeft twee drankjes tot haar beschikking. Het eerste drankje is het ‘doodsdrankje’, waarmee de heks eenmalig in het spel op een moment naar keuze een speler kan doden door een privébericht naar de spelleiding te sturen. Het tweede drankje is het ‘levensdrankje’, waarmee de heks eenmalig een lunch kan stoppen door vóór die lunch de spelleiding een privébericht te sturen dat het levensdrankje in wordt gezet.
Bijzonderheden: Het levensdrankje hoeft dus niet op één iemand te worden gebruikt, maar geldt als een lunchpreventie.

Varianten:
– De heks kan als neutrale rol worden ingezet.

Jager

Naam: Jager
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Jager stuurt in een privébericht de naam van de speler die hij mee wil nemen in zijn dood. Wanneer de Jager sterft, dan neemt de Jager de laatst ingezonden speler mee in zijn dood.
Bijzonderheden: De Jager mag op elk gewenst moment zijn target wijzigen. Indien de Jager in de nacht sterft en het target is die nacht beschermd/slaapt ergens anders, dan mislukt de Jager zijn moord.

Kettingwelp

Naam: Kettingwelp
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Kettingwelp is een wolf in wording. Hij groeit automatisch op na de derde nacht tot een Weerwolf, dan krijgt hij toegang tot het wolvenboard en kan hij meebeslissen over de lunch. Tot die tijd mag hij elke lunchdeadline welpen. Dat wil zeggen dat hij de naam van een speler probeert te koppelen aan een rol. Klopt de combinatie? Dan zal de speler in kwestie sterven. De Kettingwelp mag vóór elke lunchdeadline de rol-spelercombinatie van vijf spelers insturen.
Bijzonderheden: De combinaties worden op volgorde afgehandeld. Als de eerste van de vijf combinaties niet klopt, wordt er niet meer gekeken naar de andere vier. Klopt de eerste wel, dan sterft die speler en wordt er gekeken naar de tweede combinatie. De Kettingwelp sterft niet bij een foute combinatie.

Grafdelver (en Lijk)

Naam: Grafdelver (en Lijk)
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Grafdelver mag eenmalig in het spel voor een lunch naar keuze een privébericht sturen naar de spelleiding met dat hij het slachtoffer van de komende lunch wil delven. De speler die die lunch geluncht wordt, speelt verder als Lijk (en krijgt hier bericht van). In de krant staat dat er niemand is gestorven. De Grafdelver en het Lijk kennen elkaar niet. Zodra alle wolven dood zijn óf de Grafdelver dood is, mag de Lijk tijdens de lunch moorden plegen.
Bijzonderheden: De Grafdelver en het Lijk winnen door samen over te blijven. Wanneer het Lijk de Grafdelver vermoordt, sterven ze allebei en kunnen dus niet meer winnen. Wanneer het Lijk sterft, sterft hij als Lijk. Zolang de Grafdelver geen Lijk heeft gemaakt, kan hij niet winnen. De Grafdelver wint met het Lijk mee, ook als hij al dood is. Indien de Grafdelver deel uitmaakt van een koppel, wint het koppel samen met het Lijk.

Lijk

Naam: Lijk
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: Het lijk is aangemaakt door de Grafdelver. Hij was eerst lunch, maar werd gered en werd daarna dus Lijk. Hij krijgt bij het ontstaan een hint naar wie zijn Grafdelver is. Zodra de Grafdelver OF alle wolven dood zijn, kan het Lijk moorden gaan plegen. Het Lijk geeft elke nacht een slachtoffer door. Zodra het kan, worden zijn moorden uitgevoerd.
Het doel van het Lijk is om alleen over te blijven, of samen met de Grafdelver als die nog leeft.
Bijzonderheden: Het lijk kan niet dood door slechte acties zoals de lunch of een welpenmoord.

Variant:
– Het Lijk kan wel dood door de lunch of een welpenmoord

Priester

Naam: Priester
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Priester mag op een moment naar keuze de spelleiding een privébericht sturen dat hij zijn wijwater op een speler wil gooien. Is deze speler een onboard weerwolf? Dan sterft de speler. Is de speler goed? Dan gebeurt er niets.
Bijzonderheden: De actie van de Priester wordt altijd bekend gemaakt in de krant. Er staat dan dat er iemand nat is gegooid en of die speler is gestorven. De Priester blijft wel anoniem.

Variant:
– De Priester doodt ook andere rollen dan alleen onboard wolven (bijvoorbeeld welpen of neutrale rollen).

Slapende Wolf

Naam: Slapende Wolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Slapende Wolf is een weerwolf mét boardtoegang, maar mag niks op het wolvenboard plaatsen en niet de lunch insturen doordat hij slaapt. De eerste speler die een actie uitvoert op de Slapende Wolf, zal sterven en de Slapende Wolf wakker maken. Vanaf dat moment mag de Slapende Wolf gewoon praten op het wolvenboard en de lunch insturen.
Bijzonderheden: De actie die als eerst op de Slapende Wolf wordt uitgevoerd, mislukt ook (een beul dood de Slapende Wolf dus niet). De Slapende Wolf wordt niet wakker van eventuele lynchstemmen en kan wel gewoon gelyncht worden.

Varianten:
– Het wakker maken van de Slapende Wolf is niet dodelijk.
– De eerste actie op de Slapende Wolf gaat gewoon door (zo kan je de Slapende Wolf beulen, en er zelf aan sterven).

Sultanamonster

Naam: Sultanamonster
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: Het Sultanamonster mag éénmalig in het spel de lunch vervroegd uitvoeren. Dit doet hij door naar de spelleiding te sturen dat ze een speler willen brunchen. De brunch wordt dan zo snel mogelijk geplaatst. De eerstvolgende lunch gaat dan echter niet door.
Bijzonderheden: In de krant wordt niet vermeld dat het om een brunch gaat.

Verhullende weerwolf

Naam: Verhullende Weerwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Verhullende Weerwolf mag één keer in het spel aan de spelleiding doorgeven dat hij de rol van het eerstvolgende slachtoffer wil verhullen. In de krant staat dan alleen welke speler er is gestorven.
Bijzonderheden: De Verhullende Weerwolf krijgt via een privébericht te horen wat de rol en alliantie van de verhulde speler was. Zowel de lynch als de lunch kunnen worden verhuld.

Weerwolf

Naam: Weerwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Weerwolven mogen elke nacht een speler lunchen en hebben samen een board om met elkaar te overleggen. Verder heeft de Weerwolf geen speciale krachten.
Bijzonderheden: De Weerwolven winnen (net als andere spelers met de slechte alliantie) wanneer de nog in leven zijnde Weerwolven mét boardtoegang een meerdheid vormen over alle nog in leven zijnde spelers.

Welp

Naam: Welp
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Welp is een slechte speler zonder boardtoegang. De Welp groeit na nacht drie op tot een normale weerwolf, en sterft altijd als Welp. Tot die tijd mag de Welp proberen een welpenmoord te plegen; dit doet hij door naar de spelleiding een privébericht sturen met daarin de naam en een rol van een speler. Heeft die speler echt die rol? Dan zal die speler sterven en groeit de Welp direct op. Matcht de speler niet met die rol? Dan sterft de Welp zelf.
Bijzonderheden: De Welp moet zo precies mogelijk zijn, ‘Weerwolf’ is niet hetzelfde als ‘Verhullende Weerwolf’.

Varianten:
– De Welp sterft niet na een mislukte poging.
– In themaspellen is het ook toegestaan om speler + karakter/personage in te sturen.
– De Welp groeit niet automatisch op na een geslaagde welpenmoord.
– Een groot deel van de weerwolven kunnen worden gekoppeld aan de Welp, zo ontstaan er meerdere varianten op de Welp:
— Conversiewelp: wanneer de combinatie speler + rol/personage klopt, dan wordt die speler geconverteerd tot een normale weerwolf, in plaats van gedood.
— Ketterwelp: kan een welpenmoord plegen en heeft een ketterdrankje nadat hij is opgegroeid.
— Verhullende Welp: kan een welpenmoord plegen en een lunch verhullen nadat hij is opgegroeid.

Witte Weerwolf

Naam: Witte Weerwolf
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Witte Weerwolf wint het spel door als enige over te blijven, en heeft volwaardig toegang tot het wolvenboard. Hij kan gewoon de lunch insturen en heeft verder geen bijzondere krachten.
Bijzonderheden: Voor de overwinning moet de Witte Weerwolf alle spelers uitschakelen. Slecht kan niet winnen zolang de Witte Weerwolf nog leeft. De Witte Weerwolf wordt gezien als neutraal.

Variant:
– De Witte Weerwolf mag een X aantal keer een extra persoon lunchen/doden.

Wolp

Naam: Wolp
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Wolp is een volwaardige wolf met boardtoegang, echter, hij mag nog welpenmoorden plegen. Dit doet hij door een privébericht naar de spelleiding te sturen met daarin de combinatie van een speler + rol. Klopt de combinatie, dan sterft de betreffende speler. Klopt de combinatie niet, dan sterft de Wolp zelf.
Bijzonderheden: De Wolp mag maar twee welpenmoorden plegen.

Variant:
– De Wolp mag meer/minder welpenmoorden plegen.
– De Wolp mag eens in de X (spel)dagen een welpenmoord plegen.
– De Wolp sterft niet bij een verkeerd ingestuurde combinatie.