Beul

Naam: Beul
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De beul kan eenmaal in het spel een speler naar keuze vermoorden. Dit doet hij door op een moment naar keuze de naam van de speler die hij wil vermoorden in een privébericht naar de spelleiding te sturen.
Bijzonderheden: De spelleiders maken zodra ze daar de tijd voor hebben bekend wie er is vermoord. De beul blijft anoniem.

Varianten:
– De beul wordt na het uitvoeren van de actie bekendgemaakt in de krant.

Het (Toegewijde) Dienstmeisje

Naam: Het Toegewijde Dienstmeisje
Alliantie: Neutraal > ?
Rolomschrijving: Het Toegewijde Dienstmeisje kan één keer in het spel naar de spelleiding een privébericht sturen dat ze de rol van het lynchslachtoffer van de eerstvolgende lynch wil overnemen. De speler die die betreffende lynch sterft, sterft als het Toegewijde Dienstmeisje. Het Toegewijde Dienstmeisje krijgt via privébericht te horen wat haar nieuwe rol is. Ze speelt vanaf dat moment verder met de nieuwe rol en bijbehorende alliantie.
Bijzonderheden: Eventuele opgemaakte eenmalige acties kunnen niet worden hergebruikt. Het (voormalige) Toegewijde Dienstmeisje krijgt dit van de spelleiding te horen. Het lynchslachtoffer van wie het Toegewijde Dienstmeisje de rol overneemt, sterft altijd als het Toegewijde Dienstmeisje. Als het Toegewijde Dienstmeisje later sterft, sterft ze met de rol die ze heeft overgenomen van de meester. Zolang het Toegewijde Dienstmeisje nog geen rol heeft overgenomen, kan ze niet winnen.

Variant:
– Het Toegewijde Dienstmeisje kiest aan het begin van het spel een speler van wie ze de rol wil overnemen wanneer deze sterft. Die speler sterft dan als Toegewijde Dienstmeisje.

Beschermengel

Naam: Beschermengel
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De beschermengel kan iedere nacht iemand beschermen. De beschermde speler kan niet sterven door de lunch. Proberen de wolven toch de beschermde speler lunchen? Dan mislukt de lunch. De beschermengel stuurt zijn actie vóór de lunch in een privébericht naar de spelleiding.
Bijzonderheden: De beschermengel mag zichzelf beschermen. Hij mag niet twee keer achter elkaar dezelfde persoon beschermen.

Varianten
:
– De beschermengel beschermt tegen alle nachtelijke acties.
– De beschermengel beschermt tegen alle nachtelijke acties van slechteriken (conversie, sjamaan, etc.)
– De beschermengel mag zichzelf niet beschermen.

Apostaat

Naam: Apostaat
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Apostaat stuurt vóór elke lunch een PB naar de spelleiding met de naam van de speler die hij wil beschermen. Deze speler is dan beschermd tegen het visioen van zienende rollen.
Bijzonderheden: Wanneer de bescherming slaagt, krijgt de Ziener te horen dat het visioen is mislukt en de Dorpsgek ontvangt maar twee van de drie allianties. Wanneer de Apostaat’s actie succesvol is, krijgt hij hier bericht van en mag hij de dag erna niemand beschermen. Hij mag ook niet de lunch insturen, maar heeft wel boardtoegang. De Apostaat mag niet tweemaal op rij dezelfde persoon beschermen.

Variant:
– De Apostaat mag wel gewoon de lunch insturen, hij wordt dan de Apostaatwolf genoemd.
– De Apostaat laat het visioen niet mislukken, maar kan eenmalig (of vaker) bepalen welke alliantie de Ziener te zien krijgt, ongeacht welke speler hij opvraagt. Deze kracht is niet aan bescherming onderhevig.
– De Apostaat laat het visioen niet mislukken, maar kan eenmalig (of vaker) de naam van een speler insturen. De Ziener denkt dan dat hij zijn eigen target bekijkt, terwijl hij de rol/alliantie van de door de Apostaat ingestuurde speler te zien krijgt.

Besmettelijke Oerwolf

Naam: Besmettelijke Oerwolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Besmettelijke Oerwolf mag één keer in het spel tijdens de lunch een speler besmetten (converteren) in plaats van lunchen. De lunch gaat dan dus niet door. De Besmette Speler groeit op tot normale Weerwolf en verliest zijn oorspronkelijke krachten. De besmette speler sterft met de oorspronkelijke rol, maar er wordt bekendgemaakt dat deze geconverteerd was.
Bijzonderheden: Indien de speler die besmet wordt is beschermd, mislukt de besmetting en is de Besmettelijke Oerwolf zijn kracht kwijt.

Varianten:
– De besmette speler groeit op tot Weerwolf en behoudt zijn oorspronkelijke krachten.
– De besmette speler sterft als Weerwolf.
– De besmette speler sterft met oorspronkelijke rol en er wordt niet bekendgemaakt dat deze besmet was.

Conversiewolf

Naam: Conversiewolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Conversiewolf mag op een moment naar keuze een speler converteren. Dit doet hij door op een moment naar keuze een privébericht te sturen naar de spelleiding. Deze speler wordt dan een normale weerwolf, en verliest zijn oorspronkelijke kracht. Deze speler sterft ook als normale weerwolf.
Bijzonderheden: De conversie wordt niet gemeld in de krant.

Varianten:
– De geconverteerde behoudt zijn oorspronkelijke rolkracht.
– De geconverteerde sterft met de oorspronkelijke rol, eventueel kan erbij worden gezet dat hij geconverteerd is.
– De conversie is een nachtactie en vindt plaats naast de lunch.
– Er wordt in de krant bekendgemaakt dat er iemand is geconverteerd.

Dief

Naam: Dief
Alliantie: Neutraal > ?
Rolomschrijving: De Dief krijgt direct na de rolverdeling te horen welke twee rollen er nog ‘over’ zijn. De Dief mag kiezen tussen deze één van deze rollen of zijn eigen rol. Als hij kiest om één van de twee rollen over te nemen, krijgt hij alle privileges die erbij horen. De Dief moet vóór de eerste lunch een keuze maken.
Bijzonderheden: Als de Dief ervoor kiest om Dief te blijven, krijgt hij geen bijzondere krachten en wint hij door alleen over te blijven. Stuurt de Dief geen keuze in, dan blijft hij automatisch Dief.

Variant:
– De Dief heeft de keuze uit meer/minder rollen.

Cipier

Naam: Cipier
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De cipier mag elke nacht één speler opsluiten in een gevangeniscel. Dit doet hij door vóór de lunch in een privébericht naar de spelleiding te laten weten wie hij wil opsluiten. De opgesloten speler is veilig tegen alle nachtacties, maar kan zelf zijn of haar kracht ook niet gebruiken.
Bijzonderheden: De opgesloten speler krijgt niet van tevoren te horen dat hij wordt opgesloten. Hij krijgt wel melding dat hij de afgelopen nacht opgesloten was.

Varianten:
– In sommige spellen heeft de cipier een eigen subforum waar de opgesloten speler van lunch tot lynch zit.
– De speler krijgt niet te horen dat hij opgesloten was.

Cupido

Naam: Cupido
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: Cupido moet voor de eerste lunch doorgeven welke twee spelers hij wil koppelen. De twee gekoppelde spelers leven verder als koppel. Ze behouden hun oorspronkelijke rol en alliantie. Wanneer de één sterft, sterft de ander uit liefdesverdriet. De cupido mag ook zichzelf aan iemand koppelen. De twee gekoppelde spelers krijgen een overlegboard, waar alleen zij toegang tot hebben.
Bijzonderheden: Wanneer cupido niet vóór de deadline doorgeeft wie hij koppelt, worden er twee random spelers aan elkaar gekoppeld. Cupido krijgt dan niet te horen wie. Voor het koppel gelden nieuwe overwinningsvoorwaarden:
– Zijn beide spelers van het koppel goed? Dan moeten ze gewoon winnen met goed.
– Zijn beide spelers slecht? Dan moeten ze winnen met slecht.
– Zijn beide spelers van verschillende allianties óf allebei neutraal? Dan winnen ze door alleen over te blijven.

Varianten:
– Cupido kan ook slecht zijn (soms Cupidowolf genoemd).

Dorpsgek

Naam: Dorpsgek
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De dorpsgek mag elke (on)even lunch de naam van drie spelers insturen in een privébericht naar de spelleiding. Na de lunch krijgt de dorpsgek in willekeurige volgorde te horen welke allianties die drie spelers hebben.
Bijzonderheden:

Variant:
– De dorpsgek krijgt de rolnamen te horen.

Exorcist

Naam: Exorcist
Alliantie: Goed/Slecht
Rolomschrijving: De exorcist stuurt op een moment naar keuze de naam van een medespeler via een privébericht naar de spelleiding. Die speler verliest op dat moment al zijn bijzondere krachten, en wordt dus een normale burger/normale weerwolf. Neutrale spelers verliezen actieve krachten en kunnen winnen door alleen over te blijven.
Bijzonderheden: Indien de actie wordt uitgevoerd op een burger/weerwolf, dan krijgt die speler te horen dat er een poging is gedaan om eventuele bijzondere krachten uit te drijven. Een weerwolf behoudt altijd het recht om te lunchen.

Grote Boze Wolf

Naam: Grote Boze Wolf
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Grote Boze Wolf mag eenmalig in het spel naast het gewone lunchslachtoffer, een tweede slachtoffer insturen. Dit doet hij door vóór de betreffende lunch aan te geven dat hij een extra speler wil doden.
Bijzonderheden: De Grote Boze Wolf verliest zijn kracht wanneer één van zijn medewolven (met boardtoegang) is gestorven. De extra lunch is aan dezelfde invloeden onderhevig als de reguliere lunch (bescherming, huidenwisselaar, etc.)

Heks

Naam: Heks
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De heks heeft twee drankjes tot haar beschikking. Het eerste drankje is het ‘doodsdrankje’, waarmee de heks eenmalig in het spel op een moment naar keuze een speler kan doden door een privébericht naar de spelleiding te sturen. Het tweede drankje is het ‘levensdrankje’, waarmee de heks eenmalig een lunch kan stoppen door vóór die lunch de spelleiding een privébericht te sturen dat het levensdrankje in wordt gezet.
Bijzonderheden: Het levensdrankje hoeft dus niet op één iemand te worden gebruikt, maar geldt als een lunchpreventie.

Varianten:
– De heks kan als neutrale rol worden ingezet.

Hercules

Naam: Hercules
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De Hercules mag vóór lunch één zelf een rol uitkiezen en heeft op zichzelf dus geen bijzondere krachten. Er zijn echter een paar voorwaarden:
– Het moet een rol zijn met als alliantie goed.
– Het mag geen zienende rol zijn.
– De rol mag te allen tijden ongeschikt worden bevonden door de spelleiding.
– De rol moet in de database staan.
Bijzonderheden: De Hercules sterft als Hercules en de gekozen rol wordt bekendgemaakt.

Variant:
– De voorwaarden kunnen wisselen van spel tot spel.
– De Hercules sterft alleen met de nieuwe rol.

Huidenwisselaar

Naam: Huidenwisselaar
Alliantie: Goed
Rolomschrijving: De huidenwisselaar stuurt vóór elke lunch in met welke speler hij wisselt: alle acties die worden uitgevoerd op de huidenwisselaar, worden uitgevoerd op de gewisselde speler, en vice versa.
Bijzonderheden: De huidenwisselaar mag niet twee keer achter elkaar met dezelfde speler wisselen. Indien er geen naam is ingestuurd, dan bepaalt random.org met wie de huidenwisselaar wisselt. De huidenwissel geldt alleen voor nachtacties.

Variant:
– De huidenwissel geldt voor alle nachtacties en de acties tot de eerstvolgende lynch.

Illusionist

Naam: Illusionist
Alliantie: Goed/Neutraal
Rolomschrijving: De Illusionist stuurt op één moment naar keuze een privébericht naar de spelleiding met de namen van twee spelers. Deze spelers wisselen dan van rol. De actie mislukt wanneer tenminste één van de spelers  Autist is of toegang tot het wolvenboard heeft.
Bijzonderheden: Indien de actie mislukt, krijgt alleen de Illusionist dit te horen en mag hij zijn kracht niet nogmaals gebruiken. Wanneer de Illusionist neutraal is, moet hij vóór lunch één kiezen voor welke alliantie hij wil spelen; hij wint dan mee met die alliantie, maar voor zienende rollen blijft de Illusionist neutraal.

Fluitspeler

Naam: Fluitspeler
Alliantie: Neutraal
Rolomschrijving: De Fluitspeler stuurt vóór elke lunch een naam in van een speler naar keuze via een privébericht naar de spelleiding. Deze speler wordt betoverd en krijgt hiervan een bericht. Dit heeft verder geen invloed op de kracht/alliantie van de betoverde speler.
Bijzonderheden: De Fluitspeler wint het spel wanneer alle nog in leven zijnde spelers (exclusief de Fluitspeler zelf) zijn betoverd. De Fluitspeler is onbekend bij de betoverde speler(s).

Variant:
– De Fluitspeler mag meer dan één persoon per lunch betoveren.

Ketter

Naam: Ketter
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Ketter heeft geen toegang tot het wolvenboard. Hij kan eenmalig op een moment naar keuze een speler natmaken met water. Behalve dat de gekozen speler nat wordt, gebeurt er niks.
Bijzonderheden: De actie wordt bekendgemaakt in de krant, maar de Ketter blijft onbekend.

Variant:
– De Ketterwolf: deze heeft dezelfde kracht als een Ketter, maar heeft boardtoegang en mag lunchen.

Kettingwelp

Naam: Kettingwelp
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Kettingwelp is een wolf in wording. Hij groeit automatisch op na de derde nacht tot een Weerwolf, dan krijgt hij toegang tot het wolvenboard en kan hij meebeslissen over de lunch. Tot die tijd mag hij elke lunchdeadline welpen. Dat wil zeggen dat hij de naam van een speler probeert te koppelen aan een rol. Klopt de combinatie? Dan zal de speler in kwestie sterven. De Kettingwelp mag vóór elke lunchdeadline de rol-spelercombinatie van vijf spelers insturen.
Bijzonderheden: De combinaties worden op volgorde afgehandeld. Als de eerste van de vijf combinaties niet klopt, wordt er niet meer gekeken naar de andere vier. Klopt de eerste wel, dan sterft die speler en wordt er gekeken naar de tweede combinatie. De Kettingwelp sterft niet bij een foute combinatie.

Klokkenluider

Naam: Klokkenluider
Alliantie: Slecht
Rolomschrijving: De Klokkenluider mag eenmalig in het spel de speculatie tot aan de eerstvolgende lynch sluiten. Er kan dan niet meer gespeculeerd worden tot na de lynch. De Klokkenluider heeft geen toegang tot het wolvenboard.
Bijzonderheden: De actie moet minimaal zes uur van tevoren worden ingezet en in de krant wordt bekendgemaakt dat de speculatie dicht is tot de lynch. De spelleiding zorgt ervoor dat de speculatie dan vanaf zes uur voor de lynch wordt gesloten.

Variant:
– De Klokkenluider heeft toegang tot het wolvenboard (en mag dan ook gewoon de lunch insturen).